Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1066/BNN-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Đào Xuân Học
Ngày ban hành: 20/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1066/BNN-VP
V/v Điều chỉnh kế hoạch xây dựng đề án trình CP, TTgCP tháng 5,6/2011

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Theo chương trình công tác quý II/2011 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin điều chỉnh, bổ sung một số nội dung như sau trong tháng 5,6/2011:

1. Đề án “Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích liên kết phát triển sản xuất, tiêu thụ nông sản giữa nông dân và các thành phần kinh tế khác giai đoạn 2011 - 2020”: Xin lùi thời gian trình từ tháng 5/2011 sang trình tháng 6/2011.

2. Đăng ký bổ sung Đề án “Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phát triển xuất khẩu thủy sản giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến 2020”, cấp trình: Thủ tướng Chính phủ, thời gian trình: Tháng 6/2011.

3. Về “Đề án phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu - nước biển dâng”, thời gian trình tháng 5/2011: Ngày 22/7/2009, đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đã nghe Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Đào Xuân Học đại diện cho 2 Bộ: Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và môi trường báo cáo nội dung đề án. Thủ tướng đã có ý kiến chỉ đạo giao Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và môi trường xây dựng Báo cáo “Kế hoạch phòng tránh, khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu - nước biển dâng”.

Được ủy nhiệm của Chính phủ, Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có văn bản 574/BC-BCS ngày 24/11/2009 thay mặt 2 Ban Cán sự Đảng Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Tài nguyên môi trường báo cáo Bộ Chính trị. Kính đề nghị xin ý kiến chỉ đạo tiếp theo để Bộ tiếp tục điều chỉnh bổ sung.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin gửi Văn phòng Chính phủ để báo cáo Thủ tướng Chính phủ và điều chỉnh kế hoạch xây dựng các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các TT: Đào Xuân Học, Diệp Kinh Tần, Hồ Xuân Hùng;
- Vụ TH, Vụ KTN (VPCP)
- Các Cục: CBNLTS&NM, KTHT&PTNT;
- Vụ KHCN&MT
- A.Nhạn, PTH (VP);
- Lưu: VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đào Xuân Học

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1066/BNN-VP ngày 20/04/2011 về điều chỉnh kế hoạch xây dựng đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháng 5,6/2011 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.149

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.123