Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc chỉ đạo một số nội dung liên quan đến nghiệp vụ tín dụng của Ngân hàng Nhà nước quý I năm 1998

Số hiệu: 1065/1997/CV-NHNN14 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Đức Thuý
Ngày ban hành: 31/12/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1065/1997/CV-NHNN14

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 1997

 

CÔNG VĂN

CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM SỐ 1065/1997/CV-NHNN14 NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 1997 VỀ VIỆC CHỈ ĐẠO MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN NHIỆM VỤ TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 1998

Kính gửi:

 

- Tổng Giám đốc các Ngân hàng Thương mại quốc doanh;
- Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vàng bạc đá quý Việt Nam;
- Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố.

 

Nhằm thực hiện tốt một số nội dung liên quan đến nghiệp vụ tín dụng quý I năm 1998, Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo Tổng Giám đốc các Ngân hàng Thương mại quốc doanh, Tổng Giám đốc Tổng công ty Vàng bạc đá quý Việt Nam, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố như sau:

1. Về tái cấp vốn:

Quý I là quý có Tết âm lịch, đồng thời cũng là quý cần tập trung vốn cho sản xuất vụ Đông xuân và vốn dài hạn cho các dự án đầu tư xây dựng dở dang và chuyển tiếp, vì vậy nhu cầu vốn của nền kinh tế có xu hướng tập trung cao ở đầu quý và có thể sẽ giảm xuống tại thời điểm cuối quý. Các Ngân hàng Thương mại ngoài việc lo và đảm bảo vốn cho nhu cầu sản xuất kinh doanh hợp lý đối với nền kinh tế, cần quan tâm hơn nữa đến việc thu hồi nợ đến hạn, quay vòng vốn, có kế hoạch trả nợ các khoản đã vay tái cấp vốn của Ngân hàng Nhà nước đúng hạn.

Trường hợp các Ngân hàng Thương mại có khó khăn đột xuất về vốn, trong phạm vi chỉ tiêu nguồn vốn dành cho tín dụng, Ngân hàng Nhà nước sẽ xem xét, giải quyết tái cấp vốn cho các nhu cầu hợp lý của các Ngân hàng Thương mại theo cơ chế hiện hành (bao gồm cả việc tái cấp vốn cho các Ngân hàng Thương mại ngoài quốc doanh).

2. Về dư nợ cho vay hệ thống Tổng công ty Vàng bạc đá quý:

Theo chỉ đạo của Thống đốc, việc thu hồi hết nợ vay của các Công ty Vàng bạc đá quý địa phương phải được thực hiện dứt điểm đến 31-12-1997. Những trường hợp còn dư nợ tại thời điểm 31-12-1997 cần được phân tích rõ và phân loại dư nợ theo các nguyên nhân phát sinh. Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố phải kiểm tra, xác minh và đề xuất biện pháp xử lý các khoản nợ cho vay Công ty Vàng bạc đá quý địa phương còn lại chưa thu được và báo cáo cụ thể về Ngân hàng Nhà nước Trung ương (Vụ Tín dụng).

3. Về các khoản dư nợ cho vay thanh toán công nợ giai đoạn I và giai đoạn II:

Các khoản dư nợ thanh toán công nợ còn lại đến 31-12-1997 cần được phân tích theo các nguyên nhân phát sinh và tận thu (nếu có). Trường hợp những đơn vị có khó khăn về tài chính chưa có điều kiện trả nợ đúng hạn, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục cho gia hạn nợ đến 31-03-1998. Nhưng trước khi gia hạn nợ, Ngân hàng Nhà nước cần có sự kiểm tra cụ thể, nếu đơn vị vay thanh toán công nợ thực sự có khó khăn chưa trả được nợ vay thanh toán công nợ thì Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố thông báo gia hạn nợ cho Ngân hàng Thương mại và doanh nghiệp vay vốn đồng thời báo cáo về Ngân hàng Nhà nước Trung ương (Vụ tín dụng).

4. Về chỉ tiêu cho vay thanh toán bù trừ:

Chỉ tiêu cho vay thanh toán bù trừ đã thông báo cho Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước sử dụng trong quý IV năm 1997 được chuyển sang sử dụng để cho vay trong quý I năm 1998. Trường hợp nhu cầu cho vay thanh toán bù trừ tại địa phương phát sinh tăng đột xuất vẫn được thực hiện như các văn bản Ngân hàng Nhà nước đã quy định hiện hành.

5. Về các khoản đã được liên Bộ Tài chính - Ngân hàng Nhà nước khoanh nợ:

Đối với những khoản nợ đã được liên Bộ Tài chính - Ngân hàng Nhà nước xử lý khoanh nợ ngoài việc đôn đốc và tận thu nợ về cho Ngân hàng, số dư nợ còn lại cho phép các Ngân hàng được giữ nguyên hiện trạng, chờ chỉ đạo chính thức của Chính phủ (kể cả nợ khoanh tại Ngân hàng Nhà nước).

Trên đây là một số nội dung có liên quan đến nghiệp vụ tín dụng của Ngân hàng Nhà nước trong quý I năm 1998, yêu cầu Tổng giám đốc các Ngân hàng Thương mại quốc doanh, Tổng giám đốc Tổng công ty Vàng bạc đá quý, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố triển khai thực hiện.

 

Lê Đức Thuý

(Đã ký)

 

Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc chỉ đạo một số nội dung liên quan đến nghiệp vụ tín dụng của Ngân hàng Nhà nước quý I năm 1998

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.894
DMCA.com Protection Status