Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1055/BNN-HTQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 20/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1055/BNN-HTQT
V/v Triển khai Hướng dẫn thực hiện Hợp phần tỉnh - Chương trình ARD SPS giai đoạn 2011-2012.

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi:

- Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu
- Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên
- Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai
- Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông
- Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Trong khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (ARD SPS), kể từ năm 2011 Đại sứ quán Đan Mạch đã yêu cầu các tỉnh tham gia Chương trình ARD SPS thực hiện theo phương thức hợp tác mới. Theo đó, nguồn vốn của Chính phủ Đan Mạch chuyển từ hỗ trợ Chương trình sang hỗ trợ ngân sách ngành (còn gọi là phương thức hỗ trợ “hòa đồng ngân sách”). Trên cơ sở thỏa thuận của các tỉnh tham gia Chương trình đã ký kết với Đại sứ quán Đan Mạch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã rà soát và thống nhất với Đại sứ quán Đan Mạch về nội dung bản Hướng dẫn thực hiện Hợp phần tỉnh – Chương trình ARD SPS giai đoạn 2011-2012.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xin gửi kèm theo đây bản Hướng dẫn nêu trên và đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng liên quan triển khai thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh thông báo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội để phối hợp kịp thời giải quyết.

Rất mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Quý Ủy ban Nhân dân các tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội;
- Vụ TC, KHCN&MT;
- Viện IPSARP;
- Lưu: VT, HTQT (td1)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1055/BNN-HTQT ngày 20/04/2011 về triển khai Hướng dẫn thực hiện Hợp phần tỉnh - Chương trình ARD SPS giai đoạn 2011-2012 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.728

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.252.196