Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1043/BKHCN-TĐC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Quốc Thắng
Ngày ban hành: 08/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 1043/BKHCN-TĐC
V/v áp dụng TCVN ISO 9001: 2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ngày 12/9/2006, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 17/2006/QĐ-BKHCN quy định về hoạt động tư vấn, đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 đối với cơ quan hành chính nhà nước. Ngày 26/12/2008, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 2885/QĐ-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 - Hệ thống quản lý chất lượng - Các yêu cầu. Tiêu chuẩn này hoàn toàn tương đương với tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2008 và thay thế TCVN ISO 9001: 2000.

Để triển khai việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn mới đối với cơ quan hành chính nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn như sau:

1. Cơ quan hành chính nhà nước đã được cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2000 và đang còn thời hạn hiệu lực thì không phải thực hiện việc chuyển đổi.

2. Từ ngày 01/01/2010, tất cả các trường hợp cấp mới, cấp lại giấy chứng nhận phải áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008.

3. Trong thời gian từ nay đến ngày 01/01/2010, khuyến khích các cơ quan hành chính nhà nước xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 để được cấp giấy chứng nhận theo tiêu chuẩn này.

4. Từ thời điểm này, thời hạn đánh giá giám sát định kỳ sau chứng nhận là 12 tháng/01 lần.

Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý Cơ quan hướng dẫn các cơ quan hành chính trực thuộc nghiên cứu, thực hiện.

Trân trọng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổ chức tư vấn liên quan;
- Tổ chức chứng nhận liên quan;
- Lưu VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1043/BKHCN-TĐC ngày 08/05/2009 về việc áp dụng TCVN ISO 9001: 2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.834

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.86.95
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!