Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn về việc uỷ quyền cấp giấy phép đầu tư

Số hiệu: 07/KCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Trần Đức Lương
Ngày ban hành: 16/06/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 07/KCN

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 1997

 

CÔNG VĂN

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 07/KCN NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 1997 VỀ VIỆC UỶ QUYỀN CẤP GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cần Thơ.
- Các Ban quản lý khu công nghiệp: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Nam - Đà Nẵng, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Dung Quất, Việt Nam- Singapore.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2038/BKH-KCN ngày 8 tháng 4 năm 1997 và công văn số 2785/ BKH-KCN ngày 12 tháng 5 năm 1997), Thủ tướng Chính phủ chấp thuận để Bộ Kế hoạch và Đầu tư uỷ quyền cho các Ban quản lý khu công nghiệp cấp tỉnh cấp, điều chỉnh, bổ sung, thu hồi Giấy phép đầu tư cho các dự án đầu tư nước ngoài đầu tư vào khu công nghiệp, và các dự án đầu tư vào khu chế xuất (KCN) như sau:

1. Danh sách các Ban quản lý KCN cấp tỉnh được uỷ quyền.

- Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội;

- Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh;

- Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Hải Phòng;

- Ban quản lý khu chế xuất và công nghiệp Quảng Nam - Đà Nẵng;

- Ban quản lý và các khu công nghiệp Đồng Nai;

- Ban quản lý khu công nghiệp Dung Quất;

- Ban quản lý khu công nghiệp Bình Dương;

- Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ;

- Ban quản lý các khu công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu.

(Ban quản lý khu công nghiệp Việt Nam - Singapore đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận để Bộ Kế hoạch và Đầu tư uỷ quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đầu tư tại Thông báo số 39/BQL, ngày 17 tháng 3 năm 1997).

2. Các Ban quản lý KCN cấp tỉnh nêu trên được cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đầu tư và thực hiện các thủ tục hành chính liên quan thuộc thẩmquyền và được uỷ quyền (trong đó có việc cấp giấy đăng ký danh sách nhân sự chủ chốt của doanh nghiệp KCN) cho các dự án đầu tư nước ngoài đầu tư vào khu công nghiệp và các dự án đầu tư vào khu chế xuất thuộc lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ công nghiệp có vốn đầu tư đến 40 triệu đôla Mỹ, trừ những dự án đầu tư thuộc nhóm A theo quy định tại Nghị định số 12/CP ngày 18 tháng 2 năm 1997 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài Việt Nam.

Trường hợp do điều chỉnh Giấy phép đầu tư mà dự án trở thành dự án nhóm A, thì phải được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bằng văn bản trước khi điều chỉnh.

Trường hợp do điều chỉnh Giấy phép đầu tư mà dự án trở thành dự quá mức được uỷ quyền nhưng vẫn thuộc dự án nhóm B, thì phải được Bộ Kế hoạch và Đầu tư chấp thuận bằng văn bản trước khi điều chỉnh.

3- Ban quản lý KCN cấp tỉnh tổ chức thẩm định và tự quyết định việc cấp Giấy phép đầu tư đối với các loại dự án sau:

- Các doanh nghiệp chế xuất có quy mô vốn đầu tư đến 40 triệu đôla Mỹ.

- Các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đáp ứng được các điều kiện phù hợp với quy hoạch về ngành nghề; tỉ lệ xuất khẩu sản phẩm; bảo đảm nhu cầu về tiền nước ngoài; sử dụng thiết bị, công nghệ; bảo đảm môi sinh, môi trường, an toàn lao động và phòng chống cháy nổ có quy mô vốn đầu tư đến 10 triệu đôla Mỹ đối với Ban quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Ban quản lý khu công nghiệp Dung Quất và có quy mô vốn đầu tư đến 5 triệu đôla Mỹ đối với các Ban quản lý KCN cấp tỉnh còn lại;

- Các doanh nghiệp dịch vụ công nghiệp đáp ứng các điều kiện nêu trên có quy mô vốn đầu tư đến 5 triệu đôla Mỹ.

Đối với các dự án đầu tư nằm ngoài các quy định nêu trên, thì trước khi ra quyết định, Ban quản lý KCN cấp tỉnh có trách nhiệm lấy ý kiến các Bộ, ngành về những vấn đề thuộc thẩm quyền của các Bộ, ngành liên quan mà chưa được quy định cụ thể.

Các Bộ, ngành được lấy ý kiến về dự án, kể cả trường hợp điều chỉnh, trả lời bằng văn bản trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Ban quản lý KCN cấp tỉnh; quá thời hạn đó mà Bộ, ngành không có ý kiến bằng văn bản thì coi như chấp nhận dự án.

4- Để tạo điều kiện thuận lợi cho các Ban quản lý KCN cấp tỉnh thẩm định và cấp Giấy phép đầu tư, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành thực hiện nghiêm chỉnh Chỉ thị 264/TTg ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ.

5- Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét các vấn đề cụ thể và ra quyết định uỷ quyền cho Ban quản lý KCN cấp tỉnh thực hiện việc cấp Giấy phép đầu tư từ ngày 1 tháng 7 năm 1997.

 

Trần Đức Lương

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc uỷ quyền cấp giấy phép đầu tư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.644
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7