Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 765/TCHQ-GSQL điều chỉnh nội dung Giấy phép đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 765/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 04/02/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 765/TCHQ-GSQL
V/v điều chỉnh nội dung Giấy phép đầu tư

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2013

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 374/SKHĐT-ĐKKD ngày 11/01/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về việc Công ty Rydiam Sài Gòn TNHH đề nghị điều chỉnh nội dung Giấy phép đầu tư liên quan đến việc nhập khẩu nguyên liệu kim cương thô để gia công, chế tác tại Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư, Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

- Về nội dung gia công thực hiện theo quy định tại Luật Thương mại 2005 (từ Điều 178 đến Điều 184), Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ (từ Điều 29 đến Điều 36).

- Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hồ Chí Minh trao đổi thêm với Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan kính chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh để tổng hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo)
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 765/TCHQ-GSQL điều chỉnh nội dung Giấy phép đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.315

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.207.100