Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 06-KK/TW Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Chỉ đạo Kiểm kê Trung ương Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 25/07/2000 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỈ ĐẠO KIỂM KÊ TRUNG ƯƠNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 06-KK/TW
Về việc đôn đốc nộp báo cáo kiểm kê tài sản và xác định lại giá trị tài sản của DNNN

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2000

 

Kính gửi:

- Các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Ban chỉ đạo kiểm kê các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Hội đồng kiểm kê các Tổng công ty 90, 91.

 

Ngày 29/6/2000, Ban chỉ đạo kiểm kê Trung ương đã có Công văn số 05KK/TW về việc đôn đốc nộp báo cáo kiểm kê, yêu cầu Ban chỉ đạo kiểm kê các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Tổng công ty 90, 91 khẩn trương hoàn thành và nộp báo cáo kiểm kê cho Ban chỉ đạo kiểm kê Trung ương trước ngày 10/7/2000; đồng thời có biện pháp đôn đốc, chỉ đạo các doanh nghiệp trực thuộc Bộ, ngành Trung ương, Tổng công ty 90, 91 nộp ngay báo cáo kiểm kê cho Ban chỉ đạo kiểm kê các địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính để Ban chỉ đạo kiểm kê các địa phương tổng hợp báo cáo kiểm kê của các doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố gửi cho Ban chỉ đạo kiểm kê Trung ương.

Nhưng đến ngày 20/7/2000, 20 Bộ, ngành Trung ương, 6 tỉnh, thành phố và 6 Tổng công ty 90, 91 chưa gửi báo cáo tổng hợp kiểm kê về Ban chỉ đạo kiểm kê Trung ương. Một số Bộ, ngành, tỉnh, thành phố và Tổng công ty 90, 91 đã nộp báo cáo tổng hợp kiểm kê nhưng không bảo đảm theo quy định như thiếu biểu báo cáo, đĩa mềm, báo cáo phân tích, số liệu giữa biểu chi tiết và biểu tổng hợp không phù hợp với nhau hoặc chưa có số liệu tổng hợp kiểm kê của doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố (danh sách kèm theo).

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo kiểm kê một số tỉnh, thành phố thì vẫn còn một số doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố chưa nộp báo cáo kiểm kê cho Ban chỉ đạo kiểm kê tỉnh, thành phố đẫn đến việc tổng hợp báo cáo kiểm kê phần doanh nghiệp Trung ương và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thành phố bị chậm trễ.

Tình hình này dẫn đến việc tổng hợp báo cáo kiểm kê của doanh nghiệp cả nước không đảm bảo thời gian quy định của Thủ tướng Chính phủ. Ban chỉ đạo kiểm kê Trung ương yêu cầu:

- Ban chỉ đạo kiểm kê các Bộ, ngành Trung ương và các Tổng công ty 90, 91 có biện pháp đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nộp ngay báo cáo kiểm kê cho Ban chỉ đạo kiểm kê các địa phương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính để Ban chỉ đạo kiểm kê các địa phương tổng hợp báo cáo kiểm kê của các doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố gửi cho Ban chỉ đạo kiểm kê Trung ương.

- Ban chỉ đạo kiểm kê các tỉnh, thành phố thống kê danh sách các doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn chưa nộp báo cáo kiểm kê, gửi về Ban chỉ đạo kiểm kê Trung ương trước ngày 30/7/2000 để báo cáo Thủ tướng Chính phủ biện pháp xử lý.

- Ban chỉ đạo kiểm kê các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Tổng công ty 90, 91 khẩn trương hoàn thành và nộp báo cáo kiểm kê cho Ban chỉ đạo kiểm kê Trung ương trước ngày 30/7/2000.

 

Nguyễn Sinh Hùng

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc đôn đốc nộp báo cáo kiểm kê tài sản và xác định lại giá trị tài sản của DNNN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.867

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.167.149