Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 02/CV-CNVL ngày 06/01/2004 của Ban Chủ nhiệm chương trình KT-KT về công nghệ Vật liệu về việc lập kế hoạch dự án tham gia Chương trình năm 2005

Số hiệu: 02/CV-CNVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Văn Hinh
Ngày ban hành: 06/01/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BAN CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH
KT-KT VỀ CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 02/CV-CNVL
V/v lập kế hoạch dự án tham gia Chương trình năm 2005

Hà Nội, ngày 06 tháng 1 năm 2004

 

 

Kính gửi:

 

-Các bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
-Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
-Các Tổng Công ty 91

Ban Chủ nhiệm Chương trình Kỹ thuật - kinh tế về Công nghệ vật liệu đang tiến hành xây dựng Kế hoạch đầu tư các dự án xin hỗ trợ nguồn vốn Ngân sách Nhà nước từ Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ vật liệu năm 2005 và các năm tiếp theo.

Ban Chủ nhiệm Chương trình đề nghị các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Tổng Công ty 91 xem xét, lựa chọn dự án khả thi thuộc lĩnh vực công nghệ vật liệu theo các quy định của “Quy định tạm thời về trình tự thẩm định, phê duyệt, nghiệm thu, quyết toán và tổng kết dự án tham gia Chương trình Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ vật liệu” ban hành theo Quyết định số 01/QĐ-CNVL ngày 29 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp - Chủ nhiệm Chương trình.

Sau khi lựa chọn dự án, các Bộ, địa phương, các Tổng Công ty 91 gửi Kế hoạch dự án tham gia Chương trình về Ban Chủ nhiệm Chương trình, để Ban Chủ nhiệm Chương trình tổng hợp, xem xét thẩm định đưa vào kế hoạch đầu tư, trình Nhà nước hỗ trợ vốn năm 2005 và các năm tiếp theo.

Trong quá trình lập kế hoạch, nếu có vấn đề gì chưa rõ, đề nghị liên hệ với Văn phòng Ban Chủ nhiệm Chương trình, địa chỉ như sau:

Văn phòng Ban Chủ nhiệm Chương trình

Kỹ thuật - Kinh tế về Công nghệ vật liệu,

Phòng 420 và 422, số 54, Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiến, Hà Nội,

Tel: 9 344051, 9 343531, Fax: 9 343861.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
CHỦ NHIỆM CHƯƠNG TRÌNH KT-KT VỀ CÔNG NGHỆ VẬT LIỆU CHÁNH VĂN PHÒNG CHƯƠNG TRÌNH
Nguyễn Văn Hinh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 02/CV-CNVL ngày 06/01/2004 của Ban Chủ nhiệm chương trình KT-KT về công nghệ Vật liệu về việc lập kế hoạch dự án tham gia Chương trình năm 2005

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.132
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132