Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 9468/BTC-HCSN của Bộ Tài chính về việc kinh phí hoạt động biên chế dự bị

Số hiệu: 9468/BTC-HCSN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 04/08/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 9468/BTC-HCSN
V/v: Kinh phí hoạt động biên chế dự bị

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2006 

 

Kính gửi: Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

Thực hiện Quyết định số 688/QĐ-TTg ngày 5/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ, giao Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nhu cầu kinh phí hoạt động của biên chế dự bị; căn cứ Quyết định số 267/QĐ-BNV ngày 3/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc giao chỉ tiêu biên chế dự bị năm 2006 đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Bộ Tài chính hướng dẫn công tác báo cáo về nhu cầu kinh phí hoạt động của biên chế dự bị năm 2006 như sau:

1. Đối với năm 2006: căn cứ số biên chế dự bị tuyển dụng năm 2006 (số đã tuyển dụng, số cần tuyển dụng tiếp, thời gian tuyển dụng), trên cơ sở chỉ tiêu biên chế thực hiện chế độ công chức dự bị được cấp có thẩm quyền giao; định mức chi quản lý hành chính hiện hành, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ lập dự toán kinh phí hoạt động đối với số biên chế dự bị gửi Bộ Tài chính (trước ngày 15/8/2006) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

2. Từ năm 2007 kinh phí hoạt động của số biên chế dự bị được tính theo định mức phân bổ chi quản lý hành chính quy định tại Quyết định số 151/QĐ-TTg ngày 29/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 20007./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng CP;
- Vụ NSNN;
- Lưu: VT, Vụ HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 9468/BTC-HCSN ngày 04/08/2006 của Bộ Tài chính về việc kinh phí hoạt động biên chế dự bị

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.652

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.212.120.195