Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 905/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc xếp lương cho người lao động

Số hiệu: 905/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 21/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 905/LĐTBXH-TL
V/v: Xếp lương cho người lao động

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Công ty cổ phần cơ khí và xây lắp số 7

 

Trả lời công văn số 1937/COMA7-TCHC ngày 02/12/2005 của Công ty cổ phần cơ khí và xây lắp số 7 về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định tại Điều 57 Bộ luật Lao động, Chính phủ quy định các nguyên tắc xây dựng thang lương, bảng lương để người sử dụng lao động xây dựng vá áp dụng phù hợp với Điều kiện sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Đối với doanh nghiệp nhà nước, Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương (Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ) làm cơ sở để người sử dụng xếp lương cho người lao động theo nguyên tắc làm công việc gì xếp lương theo công việc đó, giữ chức vụ gì xếp lương theo chức vụ hoặc phụ cấp giữ chức vụ đó trên cơ sở tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật công nhân; tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ viên chức, nhân viên; tiêu chuẩn xếp hạng công ty.

Tuy nhiên hiện nay, do chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội chưa đồng bộ, trong đó chính sách bảo hiểm xã hội quy định thì người lao động nghỉ hưu được lấy mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm cuối cùng để làm cơ sở tính hưởng lương hưu. Vì vậy việc xếp lương và nâng bậc lương đối với những người làm việc trong doanh nghiệp nhà nước phải thực hiện tuần tự, theo thâm niên.

2/ Khi Công ty chuyển sang cổ phần vẫn tiếp tục áp dụng hệ thống thang lương, bảng lương do Chính phủ quy định đối với Công ty nhà nước, thực hiện việc xếp lương, nâng bậc, nâng ngạch lương theo đúng quy định của nhà nước để trả lương và đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động thì khi người lao động nghỉ hưu được lấy mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 5 năm cuối cùng để làm cơ sở tính hưởng lương hưu theo quy định tại Điểm 5, Mục I Thông tư số 21/2005/TT-BLĐTBXH ngày 09/8/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Trường hợp công ty tự xây dựng thang lương, bảng lương, không thực hiện việc xếp lương, nâng bậc, nâng ngạch và đóng bảo hiểm xã hội theo đúng quy định của Nhà nước thì khi người lao động nghỉ hưu được tính mức bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu theo quy định tại Khoản 2, Điều 29 Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Nghị định số 12/CP ngày 26/1/1995 của Chính phủ.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty cổ phần cơ khí và xây lắp số 7 được biết./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ TL.

  

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG 
Phạm Minh Huân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 905/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc xếp lương cho người lao động

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.456
DMCA.com Protection Status