Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 880/LĐTBXH-LĐTL vận dụng chế độ phụ cấp thu hút do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 880/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 25/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 880/LĐTBXH-LĐTL
V/v vận dụng chế độ phụ cấp thu hút

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Trả lời công văn số 577/DKVN-TCNS ngày 10 tháng 03 năm 2010 của quý Tập đoàn về việc vận dụng chế độ phụ cấp thu hút đối với các Công ty Cổ phần xây dựng Nhà máy Điện thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, sau khi xem xét Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05 tháng 12 năm 2007 sửa đổi Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 05 năm 2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương thì doanh nghiệp được quyền quy định các khoản phụ cấp lương hoặc áp dụng các chế độ phụ cấp lương do Chính phủ quy định đối với các Công ty Nhà nước. Theo đó, Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 và Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn có thể vận dụng Thông tư liên tịch số 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút. Tuy nhiên, khi vận dụng các Công ty phải thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư này.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam căn cứ quy mô, tính chất hoạt động và điều kiện thực tế tại địa bàn xây dựng Nhà máy Điện, đối chiếu với các quy định về chế độ phụ cấp thu hút để quyết định đối tượng, mức trợ cấp, thời gian áp dụng đảm bảo phù hợp và đảm bảo cân đối với các doanh nghiệp có tính chất và điều kiện tương tự trong Tập đoàn; đồng thời hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo đúng các quy định của Nhà nước.

Xét điều kiện thi công các Nhà máy Điện của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 và Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn trên địa bàn có điều kiện khó khăn, xa xôi hẻo lánh, điều kiện cơ sở hạ tầng thấp kém, đi lại khó khăn, việc áp dụng mức phụ cấp thu hút 50% so với tiền lương cấp bậc, chức vụ đối với những cán bộ công nhân viên có trình độ kỹ thuật cao, cam kết làm việc lâu dài cho dự án và mức 30% so với tiền lương cấp bậc, chức vụ cho số cán bộ công nhân viên còn lại là phù hợp.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam biết và hướng dẫn thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ LĐTL

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 880/LĐTBXH-LĐTL vận dụng chế độ phụ cấp thu hút do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.588
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.28.212