Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 870/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chế độ thưởng an toàn ngành dầu khí

Số hiệu: 870/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 17/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 870/LĐTBXH-TL
V/v: chế độ thưởng an toàn ngành dầu khí

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2006

 

Kính gửi: Tổng công ty dầu khí việt nam

Trả lời công văn số 172/CV-LĐTL ngày 25/01/2006 của Tổng công ty về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 3207/BTC-PC ngày 13/03/2006 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ quy định tại quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đặc thù đối với công nhân, viên chức một số ngành, nghề trong các công ty nhà nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thỏa thuận bổ sung chế độ thưởng an toàn bằng 15% lương cấp bậc, chức vụ đối với viên chức lãnh đạo, quản lý kỹ thuật, chuyên môn nghiệp vụ và công nhân viên kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa hệ thống ống dẫn dầu khí từ giàn khoan vào đất liền thuộc ngành dầu khí.

2/ Nguyên tắc tính, hưởng các chế độ nêu trên thực hiện theo quy định tại Thông tư số 35/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 16/12/2005 của liên Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg nêu trên về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong các công ty nhà nước.

Đề nghị Hội đồng quản trị Tổng công ty Dầu khí Việt Nam triển khai thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ TL.
 

KT/ BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Lê Duy Đồng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 870/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chế độ thưởng an toàn ngành dầu khí

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.651
DMCA.com Protection Status

IP: 54.236.180.104