Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 839/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 16/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG,
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 839/LĐTBXH-TL
V/v: Tiền lương theo hạng Tổng công ty và tương đương

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Bộ xây dựng

Trả lời công văn số 34/BXD-TCCB ngày 09/01/2006 của Bộ Xây dựng về việc vận dụng xếp lương theo hạng Tổng công ty và tương đương theo quy định tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ đối với viên chức quản lý Công ty Đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam và Công ty Đầu tư phát triển - Xây dựng, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 3136/BTC-TCDN ngày 10/03/2006, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Đối với Công ty Đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam:

a) Thỏa thuận để Bộ Xây dựng quyết định xếp lương chức vụ đối với viên chức quản lý Công ty Đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam theo hạng Tổng công ty và tương đương quy định tại bảng lương thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị và bảng lương Tổng Giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

Việc xếp lương đối với viên chức quản lý thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 2, mục III Thông tư Liên tịch số 23/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính.

b) Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương của Công ty đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam được vận dụng hưởng mức phụ cấp chức vụ của Trưởng phòng, Phó trưởng phòng theo dạng Tổng công ty và tương đương quy định tại bảng phụ cấp giữ chức vụ Trưởng phòng, Phó trưởng phòng công ty ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP nêu trên.

c) Thời gian vận dụng xếp lương và phụ cấp chức vụ quy định tại tiết a và b nêu trên được tính từ ngày 03/10/2005 (ngày Thông tư Liên tịch số 23/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày có hiệu lực thi hành) đến hết năm 2006. Từ năm 2007 trở đi, Công ty Đầu tư xây dựng và xuất khẩu Việt Nam thực hiện xếp lương, phụ cấp chức vụ theo hạng công ty theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2/ Đối với Công ty Đầu tư phát triển xây dựng: theo báo cáo tài chính năm 2003 và 2004, chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện của Công ty chưa đạt so với quy định, Vì vậy, đề nghị Công ty báo cáo số liệu quyết toán chính thức năm 2005 và kế hoạch năm 2006, trên cơ sở đó Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính sẽ xem xét, giải quyết.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Bộ Xây dựng biết và hướng dẫn Công ty Đầu tư xây dựng và xuất nhập khẩu Việt Nam và Công ty Đầu tư phát triển - Xây dựng thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục TCĐN - Bộ TC
- Lưu: VT, Vụ TL

K/T. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 839/LĐTBXH-TL ngày 16/03/2006 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tiền lương theo hạng Tổng công ty và tương đương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.592

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.31.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!