Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 8370/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Viết Muôn
Ngày ban hành: 17/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8370/VPCP-ĐMDN
V/v chính sách lao động dôi dư cho các doanh nghiệp thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

 

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (công văn số 6627/BGTVT-TCCB ngày 23 tháng 9 năm 2010) và ý kiến Bộ Tài chính (công văn số 13678/BTC-TCDN ngày 12 tháng 10 năm 2010) về việc giải quyết chính sách lao động dôi dư của các công ty thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc giải quyết chế độ lao động dôi dư tại 20 công ty như đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại công văn nói trên. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính và Lao động – Thương binh và Xã hội rà soát kỹ số lao động dôi dư tại các công ty này, bảo đảm đúng quy định là người lao động đang làm việc, khi sắp xếp lại, công ty đã tìm mọi biện pháp tạo việc làm, nhưng không bố trí được việc làm.

2. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị và cá nhân liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với việc chậm nộp hồ sơ giải quyết lao động dôi dư tại các công ty này.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Giao thông vận tải, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg;
- Các Bộ: Nội vụ, KH&ĐT;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTN, KTTH, TKBT;
- Lưu: VT, ĐMDN (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8370/VPCP-ĐMDN ngày 17/11/2010 về chính sách lao động dôi dư cho các doanh nghiệp thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.275

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.218.145
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!