Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 812/LĐTBXH-TL ngày 22/03/2004 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội về việc phụ cấp lương của HĐQT công ty cổ phần

Số hiệu: 812/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 22/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 812/LĐTBXH-TL
V/v phụ cấp lương của HĐQT Công ty cổ phần

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty cổ phần hoá chất Minh Đức Hải Phòng

Trả lời công văn số 08/HCMĐ ngày 18/02/2004 của Công ty cổ phần hoá chất Minh Đức Hải Phòng về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Theo quy định của Bộ Luật lao động, Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 114/2002/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp (trong đó có công ty cổ phần) được quyền tự quy định hệ thống thang, bảng lương phù hợp với lương quy định đối với doanh nghiệp nhà nước và đăng ký với cơ quan lao động địa phương làm cơ sở để ký kết hợp đồng lao động, trả lương, đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và thực hiện các chế độ khác đối với người lao động theo quy định của pháp luật của lao động.

2/ Đối với Công ty cổ phần hoá chất Minh Đức Hải Phòng đã thực hiện cổ phần hoá, nếu vận dụng thang, bảng lương, phụ cấp lương quy định tại Nghị định số 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ để trả lương cho người lao động thì việc chuyển xếp lương, nâng bậc lương, xác định tiền lương làm căn cứ đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động phải thực hiện như đối với doanh nghiệp nhà nước. Trong đó, mức phụ cấp chức vụ gồm 3 mức: 0,7; 0,5; 0,3 mà Công ty đã áp dụng tương ứng đối với chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát chuyên trách được theo quy định tại Thông tư số 06/1998/TTLT-TCCP-BLĐTBXH-BTC ngày 20/10/1998 của Liên tịch Ban tổ chức Chính phủ - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính được dùng để tính hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Công ty cổ phần hoá chất Minh Đức Hải Phòng biết và thực hiện đúng quy định của Nhà nước./.

 

 

T/L BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
 VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 812/LĐTBXH-TL ngày 22/03/2004 của Bộ Lao động, thương binh và xã hội về việc phụ cấp lương của HĐQT công ty cổ phần

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.374
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.11.236