Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8107/VPCP-QHQT ký kết Thỏa thuận hợp tác về đào tạo tiếng Pháp cho cán bộ ngoại giao và công chức Việt Nam giữa Việt Nam và OIF do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 8107/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Vũ Đức Đam
Ngày ban hành: 11/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8107/VPCP-QHQT
V/v ký kết Thỏa thuận hợp tác về đào tạo tiếng Pháp cho cán bộ ngoại giao và công chức Việt Nam giữa Việt Nam và OIF.

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2012

 

Kính gửi:

- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại văn bản số 3650/TTr-BNG-TCCB ngày 05 tháng 10 năm 2012 về việc ký kết Thỏa thuận hợp tác về đạo tạo tiếng Pháp cho cán bộ ngoại giao và công thức Việt Nam giữa Việt Nam và Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý nội dung Thỏa thuận hợp tác về đào tạo tiếng Pháp cho cán bộ ngoại giao và công chức Việt Nam giữa Việt Nam và OIF.

2. Ủy quyền Lãnh đạo Bộ Ngoại giao thay mặt Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết Thỏa thuận trên với đại diện có thẩm quyền của OIF.

3. Bộ Ngoại giao làm các thủ tục đối ngoại cần thiết cho Thỏa thuận trên theo quy định của Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP,
Vụ TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). Th 27

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8107/VPCP-QHQT ký kết Thỏa thuận hợp tác về đào tạo tiếng Pháp cho cán bộ ngoại giao và công chức Việt Nam giữa Việt Nam và OIF do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.765

DMCA.com Protection Status
IP: 3.228.10.64