Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 806/QLLDNN-OWC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý lao động ngoài nước Người ký: Nguyễn Ngọc Quỳnh
Ngày ban hành: 13/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 806/QLLDNN-OWC
v/v hoàn chỉnh hồ sơ và chuẩn bị thủ tục để đi lao động tại Hàn Quốc

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2005 

 

Kinh gửi:

Các trường thuộc các bộ, ngành, các sở lao động thương binh và xã hội thuộc các tỉnh, thành phố được giao tuyển lao động tham gia dự tuyển đi làm việc tại hàn quốc năm 2005 

 

Để hoàn chỉnh hồ sơ và tổ chức đào tạo cho những người đã được người sử dụng lao động Hàn Quốc lựa chọn ký hợp đồng lao động, Cục quản lý lao động ngoài nước đề nghị các Trường thuộc các Bộ, ngành, các Sở Lao động Thương binh và Xã hội thuộc các Tỉnh, Thành phố được giao tuyển lao động tham gia dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc năm 2005 (sau đây gọi là các Trường, Sở) hướng dẫn họ thực hiện một số công việc sau đây:

1. Khi có thông báo được người sử dụng lao động Hàn Quốc lựa chọn ký hợp đồng:

a. Làm ngay hộ chiếu tại Sở Công an tỉnh, thành phố.

b. Ký bản cam kết theo mẫu gửi kèm (03 bản): 01 bản nộp cho Trường, Sở để lưu vào hồ sơ cá nhân, 01 bản nộp cho Trung tâm lao động ngoài nước trong thời gian đào tạo, 01 bản người lao động giữ để thực hiện.

(Đối với những người lao động đã đăng ký theo chỉ tiêu năm 2004 chưa khám sức khỏe tổng thể, khi được gọi phải khám sức khỏe tổng thể theo quy định).

2. Khi có thông báo tập trung đào tạo:

Nộp tiền vé máy bay, lệ phí sân bay, lệ phí visa, học phí đào tạo tiếng Hàn và giáo dục định hướng và các chi phí liên quan khác là 654 USD; tiền mua đồng phục và thẻ tên là 208.000 đồng cho Trung tâm lao động ngoài nước thông qua Trường, Sở. Trong số tiền 654 USD, Trường, Sở được giữ lại 30 USD để hỗ trợ cho công tác tuyển chọn, chi phí hành chính và quản lý hồ sơ.

3. Khi đến cơ sở đào tạo:

a. Xuất trình giấy khám và chứng nhận sức khoẻ đã có kết luận của bệnh viện cho cơ sở đào tạo.

b. Nộp tiền ăn, ở trong thời gian đào tạo cho cơ sở đào tạo theo thông báo của Trung tâm lao động ngoài nước ) dự kiến thời gian đào tạo khoảng từ 1 tháng đến 1,5 tháng)

4. Trong thời gian đào tạo, nộp cho Trung tâm lao động ngoài nước:

a. Hộ chiếu phổ thông kèm đơn xin cấp visa có dán ảnh 3x4 cm (Trung tâm sẽ cung cấp mẫu đơn xin cấp visa cho cơ sở đào tạo) để làm visa tại Đại sứ quan Hàn Quốc).

b. Hai phiếu quản lý lao động có dán ảnh 4x6 cm (Trung tâm sẽ cung cấp mẫu cho cơ sở đào tạo).

c. Hợp đồng lao động ký với người sử dụng lao động hàn Quốc (Trung tâm in và gửi cho cơ sở đào tạo).

d. Bản cam kết.

5. Khi xuất cảnh, người lao động sẽ mang sang hàn Quốc:

a. Giấy khám và giấy chứng nhận sức khỏe.

b. Hợp đồng lao động ký với người sử dụng lao động hàn Quốc.

c. Bản cam kết.

d. 03 ảnh màu cỡ 4x6 cm.

e. 450 USD để mua bảo hiểm tai nạn ngoài lao động và bảo hiểm chi phí về nước trong thời gian tập trung (03 ngày) tại cơ sở đào tạo của hàn Quốc.

Trung tâm lao động ngoài nước sẽ thông báo cho các Trường, Sở danh sách người lao động được lựa chọn, thời gian và địa điểm tập trung đào tạo theo từng đợt.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, OWC

K/T CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 

 
 
Nguyễn Ngọc Quỳnh

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

BẢN CAM KẾT

Đi lao động tại Hàn Quốc theo Luật việc làm cho người nước ngoài của Hàn Quốc

Tôi tên là:....................................................................................................................

Sinh ngày tháng năm:.................................................................................................

Địa chỉ thường trú:......................................................................................................

Chứng minh thư nhân dân số:....................... do công an............... cấp ngày............

Hộ chiếu số:............................................ cấp ngày.......... tháng............ năm..............

Đơn vị quản lý trước khi đi lao động tại Hàn Quốc:......................................................

.......................................................................................................................................

Tôi tự nguyện đi lao động tại Hàn Quốc với những quyền lợi và nghĩa vụ cơ bản sau đây:
- Các chế độ về thời hạn hợp đồng, lương, phụ cấp quy định trong hợp đồng lao động ký với người sử dụng lao động Hàn Quốc mà tôi đã được Trung tâm lao động ngoài nước thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cung cấp và tôi đã ký.

- Tham gia các chế độ bảo hiểm và thực hiện các chế độ thuế theo quy định của pháp luật Hàn Quốc

- Tự chịu chi phí trước khi đi 699 USD bao gồm: Lệ phí kiểm tra sức khỏe; làm hộ chiếu; học phí đào tạo tiếng Hàn và giáo dục định hướng; lệ phí Visa; tiền vé máy bay một lượt; lệ phí sân bay và chi phí cho hoạt động liên quan khác.

Tôi xin cam kết thực hiện nghiêm chỉnh những nội dung sau:

1. Nghiêm chỉnh thực hiện các điều khoản trong hợp đồng lao động mà tôiđã ký với chủ sử dụng Hàn Quốc.

2. Không tự ý bỏ hợp đồng ra ngoài làm việc bất hợp pháp và trở về nước ngay khi hợp đồng hết hạn.

3. Tuân thủ luật pháp Hàn Quốc, nội quy của xí nghiệp; tôn trọng phong tục, tập quán của hàn Quốc, giữ gìn quan hệ hữu nghị với người dân nước sở tại.

4. Tuân thủ pháp luật Việt nam và các quy định của Đại sứ quan Việt Nam tại Hàn Quốc đối với người lao động Việt Nam làm việc tại Hàn Quốc và chịu sự quản lý của Ban Quản lý lao động Đại sứ quán.
Nếu tôi vi phạm một trong những nội dung trên, tôi xin chịu mọi hình thực xử lý, xử phạt theo quy định của pháp luật Việt Nam và Hàn Quốc.

 

                                                                                            Ngày…… tháng …..năm …….
                                                                                                    Người làm cam kết
                                                                                             (Ký, điểm chỉ, ghĩ rõ họ tên)

 

CAM KẾT CỦA ĐẠI DIỆN GIA ĐÌNH

(Vợ hoặc chồng đối với người đã kết hôn, Bố hoặc mẹ đối với người chưa kết hôn hoặc ly hôn, anh hoặc chị em ruột đối với người chưa kết hôn nhưng không còn bố mẹ)

Tôi tên là: ....................................................... ngày tháng năm sinh:.........................

Địa chỉ thường trú:.......................................................................................................

Số chứng minh nhân dân:............................ ngày cấp:..................... nơi cấp:.............

Quan hệ với người lao động:........................................................................................

Đại diện cho gia đình tôi xin cam kết: Thường xuyên động viên và nhắc nhở anh (chị) thực hiện nghiêm chỉnh những nội dung đã cam kết nêu ở phần trên; phối hợp chặt chẽ với Trung tâm lao động ngoài nước và đơn vị quản lý trước khi đi lao động tại Hàn Quốc giải quyết các vấn đề phát sinh.

 

Xác nhận của UBND xã (phường)                                                 Ngày…...tháng……năm……
Nơi người đại diện gia đình cư trú                                                         Đại diện gia đình
                                                                                                         (Ký ghi rõ họ tên)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 806/QLLDNN-OWC ngày 13/07/2005 về việc hoàn chỉnh hồ sơ và chuẩn bị thủ tục để đi lao động tại Hàn Quốc do Cục quản lý lao động ngoài nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.750

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.104.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!