Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 7843/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 07/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 7843/VPCP-KTTH
V/v chế độ tiền lương, thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành BHXH Việt Nam

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Để triển khai thực hiện ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (công văn số 45/UBTVQH13 ngày 27 tháng 10 năm 2011) về chế độ tiền lương, thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức của ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan sửa đổi, bổ sung Quyết định số 04/2011/QĐ-TTg ngày 20 tháng 1 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam theo đúng ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại công văn số 45/UBTVQH13 ngày 27 tháng 10 năm 2011, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 12 năm 2011.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng;
- VP Trung ương Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ: LĐ-TB&XH, Y tế, Nội vụ, KH&ĐT, Tư pháp;
- Bảo hiểm Xã hội VN;
- VPCP: BTCN; PCN Phạm Văn Phượng;
Các Vụ: TH, KGVX, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3). 24

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7843/VPCP-KTTH ngày 07/11/2011 chế độ tiền lương, thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành BHXH Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.532

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!