Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7562/BTC-TCDN về việc giải quyết lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 7562/BTC-TCDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà
Ngày ban hành: 30/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 7562/BTC-TCDN
V/v giải quyết LĐDD theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2008

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ
- Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các tập đoàn, Tổng công ty nhà nước.

 

Thực hiện nội dung điểm 3 Nghị quyết số 13/2008/NQ-CP ngày 06/06/2008 phiên họp thường kỳ tháng 05 năm 2008 của Chính phủ “giao Bộ Tài chính thực hiện việc tiếp nhận và thẩm định hồ sơ lao động dôi dư, ra quyết định xuất quỹ để Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước thực hiện chi hỗ trợ cho các doanh nghiệp quy định tại Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007 của Chính phủ về chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại công ty nhà nước”, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức thẩm định và gửi hồ sơ hỗ trợ lao động dôi dư về Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp – số 28 Trần Hưng Đạo, Hà Nội) để xem xét, giải quyết theo quy định tại Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26/06/2007 của Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- TCT ĐT&KD vốn nhà nước;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, Cục TCDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7562/BTC-TCDN về việc giải quyết lao động dôi dư theo Nghị định số 110/2007/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.619
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240