Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 73/LĐTBXH-TBLS về việc chế độ ăn thêm ngày Lễ, Tết đối với thương bệnh binh 81% trở lên do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 73/LĐTBXH-TBLS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Nguyễn Đình Liêu
Ngày ban hành: 10/01/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 73/LĐTBXH-TBLS
V/v: Chế độ ăn thêm ngày Lễ, Tết đối với thương bệnh binh 81% trở lên

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2005

 

Kính gửi:

- Sở Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Giám đốc các Khu điều dưỡng thương binh trực thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

 

Sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Tài chính tại Công văn số 184/TC-HCSN ngày 7 tháng 01 năm 2005, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn điều chỉnh chế độ ăn thêm ngày Lễ, Tết đối với thương binh nặng, bệnh binh nặng (Bao gồm cả người hưởng chính sách như thương binh) và thương binh loại B được xác nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993, mất sức lao động do thương tật, bệnh tật từ 81% trở lên, như sau:

1. Được hưởng chế độ ăn thêm 10 ngày Lễ, Tết trong một năm:

- Tết dương lịch: 01 ngày (1/1 dương lịch)

- Tết âm lịch: 4 ngày (01 ngày cuối năm và 03 ngày đầu năm âm lịch)

- Ngày chiến thắng: 01 ngày (30/4)

- Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (1/5)

- Ngày Thương binh, liệt sĩ: 01 ngày (27/7)

- Ngày Quốc khánh: 01 ngày (2/9)

- Ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam: 01 ngày (22/12)

2. Mức ăn thêm các ngày Lễ, Tết theo điểm 1 trên đây được điều chỉnh từ 20.000 đồng/ngày lên 40.000 đồng/ngày và được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2005.

3. Số kinh phí tăng thêm sử dụng trong phạm vi dự toán ngân sách đã được giao hàng năm và thanh quyết toán theo chế độ tài chính hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Kho bạc nhà nước;
- Cục TBLS&NCC, Vụ KH-TC, Ttra Bộ;
- VP thường trực tại TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu VP Bộ.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đình Liêu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 73/LĐTBXH-TBLS về việc chế độ ăn thêm ngày Lễ, Tết đối với thương bệnh binh 81% trở lên do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.665
DMCA.com Protection Status

IP: 52.200.130.163