Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6933/VPCP-KTTH báo cáo về tiền lương của ngành bảo hiểm xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6933/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 03/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6933/VPCP-KTTH
V/v báo cáo về tiền lương của ngành BHXH

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội;

 

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (công văn số 3159/LĐTBXH-BHXH ngày 21 tháng 9 năm 2011) về việc cho phép Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiền lương của ngành Bảo hiểm Xã hội, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

Giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hoàn chỉnh phương án về tiền lương của ngành Bảo hiểm Xã hội; Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiền lương của ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
- Phó TTg Vũ Văn Ninh;
- Bảo hiểm Xã hội VN;
- VPCP: BTCN; Phạm Văn Phượng;
Các Vụ: TH, KGVX, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3). 17

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6933/VPCP-KTTH báo cáo về tiền lương của ngành bảo hiểm xã hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.161
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123