Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 69/BXD-KTXD về việc điều chỉnh chi phí xây dựng do thay đổi chế độ tiền lương đối với gói thầu số 1 Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 2 đoạn cầu Việt Trì đến Đại lộ Hùng Vương do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 69/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành: 03/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 69/BXD-KTXD
V/v: Điều chỉnh chi phí xây dựng do thay đổi chế độ tiền lương đối với gói thầu số 1 Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 2 đoạn cầu Việt Trì đến Đại lộ Hùng Vương.

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng giao thông

Trả lời văn bản số 466/KTKH ngày 22/5/2008 của Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng giao thông về việc điều chỉnh chi phí xây dựng do thay đổi chế độ tiền lương đối với gói thầu số 1 Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 2 đoạn cầu Việt Trì đến Đại lộ Hùng Vương, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Do đặc điểm của sản phẩm xây dựng, chi phí nhân công trong giá thành sản phẩm xây dựng bao gồm cả các chi phí theo chế độ chính sách đối với người lao động và được thực hiện thông qua hợp đồng giao nhận thầu giữa nhà thầu và chủ đầu tư. Để đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động, sau khi Nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu thì phải điều chỉnh lại chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng công trình; khoản chi phí điều chỉnh (tăng thêm) để nhà thầu trả lương tăng thêm cho người lao động.

Đối với gói thầu số 1 Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 2 đoạn cầu Việt Trì đến Đại lộ Hùng Vương được điều chỉnh dự toán cho những khối lượng thi công xây dựng còn lại thực hiện từ ngày 1/10/2004 theo quy định tại Thông tư số 03/2005/TT-BXD ngày 04/3/2005 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình (văn bản số 894/BXD-KTXD ngày 14/5/2008 của Bộ Xây dựng). Căn cứ dự toán điều chỉnh, chủ đầu tư và nhà thầu ký bổ sung giá hợp đồng làm cơ sở thanh toán hợp đồng, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động theo qui định. Việc thanh toán, quyết toán thực hiện theo nội dung hợp đồng và các qui định hiện hành.

Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng giao thông căn cứ hướng dẫn nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG PHỤ TRÁCH
VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đinh Tiến Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 69/BXD-KTXD về việc điều chỉnh chi phí xây dựng do thay đổi chế độ tiền lương đối với gói thầu số 1 Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 2 đoạn cầu Việt Trì đến Đại lộ Hùng Vương do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.950
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77