Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 682/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc loại hợp đồng lao động

Số hiệu: 682/LĐTBXH-LĐVL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Nguyễn Đại Đồng
Ngày ban hành: 07/03/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 682/LĐTBXH-LĐVL
V/v: Loại Hợp đồng lao động

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2006 

 

Kính gửi:  Sở Lao động - thương binh và xã hội tỉnh Bắc Giang

 

Sau khi nghiên cứu Công văn số 08/CV-TTR ngày 16/02/2006 của Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Giang về việc xin ý kiến về việc giao kết hợp đồng lao động đúng loại, Vụ Lao động Việc làm - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

1. Theo tiết a, điểm 2 mục 1 của Thông tư 21/2003/TT-Bộ LĐTBXH ngày 22/9/2003 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ về Hợp đồng lao động thì: việc áp dụng loại Hợp đồng lao động là do người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận căn cứ vào thời hạn của công việc.

2. Thời hạn của công việc May được xác định căn cứ vào khối lượng công việc theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp chứ không căn cứ vào tính chất của công việc đó (Trong trường hợp khối lượng công việc nhiều thì công việc May mớid 9ược coi là công việc thường xuyên, liên tục và không xác định được thời hạn kết thúc).

Do vậy, việc các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ngành may công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ký kết loại Hoạt động lao động xác định thời hạn với người lao động là không trái với pháp luật hiện hành./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thanh tra Sở Bắc Giang;
- Lưu: VT, Vụ LĐ-VL

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - VIỆC LÀM
 Nguyễn Đại Đồng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 682/LĐTBXH-LĐVL của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc loại hợp đồng lao động

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.736
DMCA.com Protection Status