Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 669/BXD-KTXD về việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 669/BXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn
Ngày ban hành: 21/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 669/BXD-KTXD
V/v: Thực hiện mức lương tối thiểu vùng.

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh

Trả lời Văn bản số 188/SXD ngày 25/3/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh về thực hiện mức lương tối thiểu mới trong dự toán chi phí dịch vụ công ích và dự toán đầu tư xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng (nơi xây dựng công trình) quy định tại Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ thực hiện theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình;

2. Về quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng; Các công bố về định mức dự toán kèm theo văn bản số: 2271/BXD-VP ; 2272/BXD-VP ; 2273/BXD-VP ; 2274/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng; Việc điều chỉnh hệ số “K” lương tối thiểu vùng cho công tác chuyên ngành dịch vụ công ích đô thị theo Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày10/10/2008 của chính phủ do Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn thực hiện.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để triển khai các công việc tiếp theo có liên quan về quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị và các công việc về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại địa phương theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD, M5.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 669/BXD-KTXD về việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.361
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.93.234