Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6336/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 08/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6336/VPCP-KTTH
V/v thực hiện Chỉ thị 20/2007/CT-TTg về trả lương qua tài khoản  

Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Bộ: Tài chính, Công an, Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông.

 

Xét báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 100/BC-NHNN ngày 10 tháng 8 năm 2010 về kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ Ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2010, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam:

a) Tích cực chuẩn bị và tiến hành tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 291/2006/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt và Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước vào cuối năm 2010 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2965/VPCP-KTTH ngày 07 tháng 5 năm 2010;

b) Sớm có biện pháp thực hiện việc thống nhất mạng lưới các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán trên phạm vi toàn quốc để đảm bảo khả năng mỗi thẻ thanh toán đều có thể sử dụng tại hầu hết các máy ATM, thiết bị POS; thẻ của các đối tượng hưởng lương từ ngân sách Nhà nước có thể được sử dụng thuận tiện trong hoạt động thanh toán mua hàng hóa, dịch vụ;

c) Ban hành các quy định cụ thể về trách nhiệm của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đối với chủ thẻ để bảo vệ quyền lợi của người sử dụng, tạo thêm lòng tin của người dân đối với hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt.

2. Bộ Tài chính:

a) Xây dựng, ban hành chính sách miễn, giảm thuế và phí phù hợp để khuyến khích hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán bằng thẻ, giảm hoạt động thanh toán bằng tiền mặt;

b) Chỉ đạo Kho bạc Nhà nước tăng cường phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc phát triển hoạt động thanh toán sử dụng thẻ tại các địa bàn đã có điều kiện về cơ sở hạ tầng.

3. Bộ Công an, Bộ Quốc phòng xem xét triển khai thực hiện việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng ở các đơn vị không thuộc diện bảo mật.

4. Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường tuyên truyền về chủ trương đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ, lợi ích của hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt, quyền lợi chính đáng của người sử dụng, trách nhiệm của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, TKBT, NC, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6336/VPCP-KTTH ngày 08/09/2010 thực hiện Chỉ thị 20/2007/CT-TTg về trả lương qua tài khoản do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.999

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.9.151
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!