Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6256/BNN-TCCB về tuyển dụng viên chức do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 6256/BNN-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Trọng Hà
Ngày ban hành: 15/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6256/BNN-TCCB
V/v tuyển dụng viên chức

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ

Sau khi xem xét văn bản số 162, 163/CĐTLBB-TCCBC ngày 10/11/2010 của Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ về tuyển dụng viên chức năm 2010, Bộ đồng ý cho đơn vị tổ chức thi tuyển và xét tuyển 07 viên chức theo cơ cấu, vị trí như đã đề nghị:

Căn cứ Nghị định 116/2003/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước và Thông tư số 10/2004/TT-BNV ngày 19/02/2004; Nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23/10/2006 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Thông tư số 04/TT-BNV ngày 21/6/2007 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định 121/2006/NĐ-CP , Bộ giao đơn vị thành lập Hội đồng tuyển dụng, thông báo công khai việc tuyển dụng và tổ chức tuyển dụng theo quy định hiện hành.

Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ có trách nhiệm gửi các văn bản, tài liệu về Bộ (qua Vụ Tổ chức cán bộ):

a) Trước khi tuyển dụng: Kế hoạch tuyển dụng; Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng; Văn bản hoặc photo bài báo thể hiện việc đã thông báo tuyển dụng; Nội dung thi tuyển; Tiêu chuẩn để xét hồ sơ dự tuyển; Danh sách những người nộp hồ sơ dự tuyển; Biên bản xét duyệt hồ sơ; Trích ngang danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển.

b) Sau khi tuyển dụng: Kết quả tuyển dụng; Biên bản Hội đồng tuyển dụng; Công văn đề nghị Bộ xem xét quyết định công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển; Lý lịch trích ngang, các bản sao văn bằng được công chứng; Bản photo Bảo hiểm xã hội (nếu có).

Trường Cao đẳng Thủy lợi Bắc Bộ thực hiện lưu trữ hồ sơ tuyển dụng theo đúng quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Vũ Trọng Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6256/BNN-TCCB về tuyển dụng viên chức do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.286
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.12.112