Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6249/BNN-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Trọng Hà
Ngày ban hành: 15/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6249/BNN-TCCB
V/v thông báo kế hoạch thi nâng ngạch BSC, DSC năm 2010

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: ……………………..…………………..

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Văn bản số 7543/BYT-TCCB ngày 03/11/2010 của Bộ Y tế thông báo kế hoạch thi nâng ngạch bác sỹ chính, dược sỹ chính năm 2010 (có phô tô gửi kèm theo).

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị (có tên) thông báo và tạo điều kiện thuận lợi đối với công chức, viên chức có tên trong danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi nâng ngạch bác sỹ chính, dược sỹ chính năm 2010 tham dự kỳ thi.

Bộ cử ông Nguyễn Ngọc Ninh, bác sỹ Trung tâm y tế lao động làm trưởng đoàn để tiện liên hệ với Hội đồng thi trong quá trình tổ chức kỳ thi (số điện thoại liên lạc: 090340623).

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.   

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐ thi Bộ Nội vụ (để báo cáo);
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Vũ Trọng Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6249/BNN-TCCB thông báo kế hoạch thi nâng ngạch bác sỹ, dược sỹ chính ngày 15/11/2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.995

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.15.251
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!