Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 620/SXD-KHKTTĐ áp dụng hệ số nhân công theo Nghị định 97/2009/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Số hiệu: 620/SXD-KHKTTĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Phan Thanh Hùng
Ngày ban hành: 10/08/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 620/SXD-KHKTTĐ
V/v Áp dụng hệ số nhân công theo Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ.

Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 8 năm 2010

 

Kính gửi: Sở Tài chính Quảng Ngãi.

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 1253/STC-QLGCS ngày 06/8/2010 của quý Sở về việc áp dụng hệ số nhân công theo quy định tại Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ.

Phúc đáp nội dung Công văn, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

- Các đơn giá xây dựng công trình đã công bố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi: Phần lắp đặt theo Quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 23/6/2008; Phần khảo sát xây dựng theo Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 23/6/2008; Phần xây dựng theo Quyết định số 1026/QĐ- UBND ngày 23/6/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tính với mức lương tối thiểu 450.000 đồng/tháng quy định tại Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về điều chỉnh mức lương tối thiểu chung, với cấp bậc tiền lương theo bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

- Căn cứ mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Nghị định số 97/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ và căn cứ cấp bậc tiền lương theo bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ thì hệ số điều chỉnh nhân công (Knc) khi lập dự toán xây dựng công trình theo các đơn giá nêu trên theo bảng sau:

Đơn giá, mức lương, bảng lương A.1.8

Hệ số điều chỉnh nhân công (Knc)

Đơn giá

Mức lương tối thiểu chung

(đồng/tháng)

Thành phố Quảng Ngãi (Vùng III) 810.000

đồng/tháng

Các huyện (Vùng IV)

730.000 đồng/tháng

Đơn giá phần xây dựng, lắp đặt, khảo sát trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

450.000

1,80

1,62

Sở Xây dựng có ý kiến như trên, đề nghị quý Sở nghiên cứu thực hiện theo các quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, KHKTTĐ (Khanh).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 620/SXD-KHKTTĐ áp dụng hệ số nhân công theo Nghị định 97/2009/NĐ-CP do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.915
DMCA.com Protection Status

IP: 54.205.211.87