Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6188/BNN-TCCB về tuyển dụng viên chức do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 6188/BNN-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Trọng Hà
Ngày ban hành: 11/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6188/BNN-TCCB
V/v tuyển dụng viên chức

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Trường Cao đẳng Nông Lâm

Ngày 16/9/2010, Bộ có công văn số 5083/BNN-TCCB đồng ý cho Trường Cao đẳng Nông Lâm thi tuyển 23 viên chức theo đề nghị tại Tờ trình số 26/CĐNL-TCCB ngày 10/9/2010 của Trường.

Sau khi xem xét đề nghị của Trường tại Tờ trình số 32/CĐNL-TCCB ngày 04/11/2010, Bộ đồng ý cho Trường điều chỉnh tiêu chuẩn thi tuyển giảng viên ngành Kế toán, tài chính: yêu cầu tốt nghiệp đại học chính qui 4-5 năm, xếp loại từ trung bình khá trở lên so với kế hoạch: yêu cầu tốt nghiệp đại học chính qui 4-5 năm, xếp loại khá trở lên đã được Bộ phê duyệt.

Căn cứ vào các văn bản của Nhà nước và hướng dẫn của Bộ tại văn bản số 5083/BNN-TCCB ngày 16/9/2010 về việc tuyển dụng viên chức, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông Lâm có trách nhiệm thực hiện và gửi báo cáo về Bộ theo đúng quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Vũ Trọng Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6188/BNN-TCCB về tuyển dụng viên chức do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.380
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112