Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 600/QLLĐNN-TTLĐNN của Cục Quản lý lao động ngoài nước về việc tổ chức cho người lao động có nhu cầu đi làm việc tại Hàn Quốc đăng ký dự kiểm tra tiếng Hàn

Số hiệu: 600/QLLĐNN-TTLĐNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý lao động ngoài nước Người ký: Nguyễn Ngọc Quỳnh
Ngày ban hành: 05/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG
 NƯỚC NGOÀI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 600/QLLĐNN-TTLĐNN
V/v: làm thủ tục cho lao động dự tuyển đi làm việc ở HQ

 

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2006 

 

Kính gửi:

-Các sở lao động – thương binh và xã hội
-Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
 

Tại công văn số 892/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 20 tháng 3 năm 2006, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn các Sở về việc tổ chức cho người lao động có nhu cầu đi làm việc tại Hàn Quốc đăng ký dự kiểm tra tiếng Hàn. Trong 2 ngày 9 và 23 tháng 4 vừa qua, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã phối hợp với phía Hàn Quốc tổ chức kiểm tra và đã chuyển chứng chỉ về các Sở để trả cho người lao động. Ngoài ra, theo yêu cầu của phía Hàn Quốc, ta cũng đã tổ chức 2 Điểm tại Trung tâm lao động ngoài nước thuộc Cục Quản lý lao động ngoài nước và Trường Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh để người lao động đăng ký trực tiếp. Số lao động này đã nhận chứng chỉ trực tiếp từ Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Bộ chủ trương làm thủ tục hồ sơ dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc đối với tất cả những người đã đủ tiêu chuẩn tiếng Hàn và có nguyện vọng muốn đi làm việc tại Hàn Quốc như sau:

- Những người lao động đã đăng ký kiểm tra tại các trường đào tạo thuộc một số Bộ, ngành và tại các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội làm thủ tục hồ sơ tại các cơ quan đã đăng ký kiểm tra.

- Những người lao động đăng ký kiểm tra tại Trung tâm lao động ngoài nước và Trường Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh làm thủ tục hồ sơ tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động có hộ khẩu thường trú.

Thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ, Cục Quản lý lao động ngoài nước hướng dẫn các Sở thực hiện như sau:

1. Tiêu chuẩn đối với người lao động được làm hồ sơ dự tuyển:

- Tuổi từ 18 đến dưới 39;

- Không có tiền án;

- Không thuộc diện cấm xuất cảnh;

- Chưa vi phạm các quy định pháp luật của Hàn Quốc dẫn đến bị cấm nhập cảnh Hàn Quốc;

- Đã được kiểm tra và kết luận đủ sức khỏe tại một trong các bệnh viện được công nhận có đủ Điều kiện khám sức khỏe cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài (theo quy định tại Thông tư số 10/2004/TTLT-BYT-BLĐTBXH-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2004 của liên tịch Bộ Y tế - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Tài chính);

- Có chứng chỉ kiểm tra tiếng Hàn trong các ngày 9 và 23 tháng 4 năm 2006, đạt 120 Điểm trở lên và không có môn nào dưới 40 Điểm, trong chứng chỉ ghi rõ "Đạt" (Pass).

2. Quyền lợi và nghĩa vụ cơ bản của người lao động:

Hồ sơ gửi sang Hàn Quốc là hồ sơ dự tuyển. Chỉ những người được người sử dụng lao động Hàn Quốc lựa chọn mới được đi làm việc tại Hàn Quốc. Khi được đi làm việc tại Hàn Quốc, người lao động có các nghĩa vụ và quyền lợi cơ bản sau đây:

a. Hợp đồng lao động có thời hạn 01 năm, được ký lại từng năm nhưng thời gian làm việc ở Hàn Quốc tối đa không quá 3 năm kể từ ngày nhập cảnh.

b. Mức lương cơ bản (chưa kể làm thêm giờ): không thấp hơn mức lương tối thiểu của Hàn Quốc (được Điều chỉnh hàng năm, hiện nay là 700.600 won/tháng, tương đương Khoảng 700 USD).

Khi sang Hàn Quốc, người lao động phải trải qua thời gian thử việc 3 tháng và được hưởng mức lương thử việc bằng tối thiểu là 80% mức lương ghi trong hợp đồng lao động.

c. Được tham gia các chế độ bảo hiểm và phải thực hiện các chế độ thuế theo quy định của pháp luật Hàn Quốc đối với người lao động nước ngoài.

d. Chi phí: Những người được người sử dụng Hàn Quốc ký hợp đồng phải chịu các chi phí sau đây:

- Các chi phí về khám sức khỏe, làm hộ chiếu do người lao động chi theo quy định hiện hành.

- Tiền vé máy bay, lệ phí sân bay, lệ phí visa, đào tạo – giáo dục định hướng trước khi đi và các chi phí liên quan khác… Tổng cộng là 654 USD.

- Ngoài ra, người lao động phải mang theo 450 USD để mua bảo hiểm chi phí hồi hương và bảo hiểm tai nạn rủi ro ngay sau khi nhập cảnh Hàn Quốc.

3. Một số hướng dẫn khác:

- Hồ sơ dự tuyển: do Cục Quản lý lao động ngoài nước cung cấp.

- Người lao động phải trực tiếp đến làm thủ tục, không được ủy quyền cho người khác.

- Người lao động phải xuất trình các giấy tờ chứng minh đủ tiêu chuẩn theo Mục 1 của công văn này mới được làm hồ sơ. Hồ sơ gửi về Trung tâm lao động ngoài nước phải kèm theo bản sao có công chứng của các giấy tờ nói trên, riêng phiếu khám sức khỏe phải là bản chính. Đối tượng là người lao động đăng ký kiểm tra tiếng Hàn trực tiếp tại Trung tâm lao động ngoài nước và trường Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tự xuất trình chứng chỉ tiếng Hàn. Người lao động đã có thời gian ở Hàn Quốc phải xuất trình và gửi kèm theo bản sao đầy đủ hộ chiếu đã dùng khi sang Hàn Quốc để chứng minh không thuộc diện cấm nhập cảnh Hàn Quốc.

- Chi phí:

+ Khi làm thủ tục hồ sơ, người lao động chỉ phải nộp tiền mua hồ sơ (35.000 đ/bộ), chưa phải nộp các chi phí khác.

+ Khi được Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo người lao động đã được phía Hàn Quốc đồng ý tiếp nhận, người lao động phải nộp Khoản chi phí 654 USD (nói tại Điểm d, Mục 2 của công văn này) cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. Sở giữ lại 30 USD để trang trải các chi phí hành chính, số còn lại chuyển về Trung tâm lao động ngoài nước để làm các thủ tục tiếp theo.

+ Những lao động dự tuyển không được xuất cảnh đi làm việc tại Hàn Quốc phải tự chịu các chi phí đã phát sinh.

Đề nghị các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố và bắt đầu hướng dẫn người lao động làm hồ sơ từ ngày 19 tháng 6 năm 2006 và chuyển về Trung tâm lao động ngoài nước sau khi người lao động nộp lại hồ sơ hoàn chỉnh. Trong quá trình thực hiện, đề nghị các Sở tạo Điều kiện thuận lợi cho người lao động làm hồ sơ, đồng thời có biện pháp phối hợp với các cơ quan chức năng ngăn ngừa các tiêu cực có thể phát sinh.

Mọi thông tin cần thiết khác, các Sở liên lạc với Trung tâm lao động ngoài nước theo điện thoại số (04) 9351015 và (04) 8249515./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Lưu: VT, Cục QLLĐNN.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
 Nguyễn Ngọc Quỳnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 600/QLLĐNN-TTLĐNN của Cục Quản lý lao động ngoài nước về việc tổ chức cho người lao động có nhu cầu đi làm việc tại Hàn Quốc đăng ký dự kiểm tra tiếng Hàn

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.467

DMCA.com Protection Status
IP: 3.94.21.209