Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5935/VPCP-TCCV về giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ phường nghỉ việc trước thời hạn khi thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5935/VPCP-TCCV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 28/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 5935/VPCP-TCCV
V/v giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ phường nghỉ việc trước thời hạn khi thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2009

 

Kính gửi: Bộ Nội vụ.

Xét đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 1854/BNV-TCBC ngày 18 tháng 6 năm 2009 về giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ phường nghỉ việc trước thời hạn khi thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, huyện, phường, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

Giao Bộ Nội vụ xây dựng dự thảo Quyết định về thực hiện chế độ, chính sách đối với những người là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường không phải là cán bộ, công chức và không thuộc biên chế cấp huyện nghỉ việc trước thời hạn khi thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân quận, huyện, phường, trình Thủ tướng Chính phủ trước 20 tháng 9 năm 2009.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Nội vụ biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Sinh Hùng (để b/c);
- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp, LĐTB&XH;
- VPCP: BTCN, các PCN, các vụ: KGVX, PL, KTTH;
- Lưu: VT, TCCV (5).  

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc   

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5935/VPCP-TCCV ngày 28/08/2009 về giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ phường nghỉ việc trước thời hạn khi thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND quận, huyện, phường do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.004

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.239.91