Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5797/BNN-TCCB hướng dẫn xây dựng và chỉnh sửa chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 5797/BNN-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Phạm Hùng
Ngày ban hành: 21/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 5797/BNN-TCCB
V/v hướng dẫn xây dựng và chỉnh sửa chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Tổng cục Dạy nghề

Theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức xây dựng chương trình dạy nghề các nghề nông nghiệp trình độ sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên phục vụ cho các hoạt động dạy nghề nông nghiệp trong cả nước; trong đó năm 2010 sẽ triển khai xây dựng chương trình dạy nghề cho 25 nghề thuộc các lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản.

Nhằm triển khai thực hiện nhiệm vụ trên, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp cho các trường thuộc Bộ và quyết định thành lập các ban chủ nhiệm xây dựng các chương trình dạy nghề trên. Tuy nhiên, để thống nhất quan điểm, nhận thức trong quá trình triển khai xây dựng chương trình nghề trình độ sơ cấp phục vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Tổng cục Dạy nghề làm rõ và hướng dẫn một số vấn đề sau:

1. Xác định các nghề nào là nghề được xây dựng mới chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp và các nghề nào là nghề cần chỉnh sửa chương trình dạy nghề đã có; quy trình thực hiện việc xác định nghề cần xây dựng mới chương trình dạy nghề và các nghề cần chỉnh sửa, bổ sung.

2. Theo dự kiến, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao 10 tỷ đồng để xây dựng 25 chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp, tuy nhiên theo ước tính để xây dựng 25 chương trình dạy nghề trên chỉ cần khoảng 8 tỷ đồng (bao gồm kinh phí chi cho xây dựng chương trình, viết giáo trình và tập huấn các ban chủ nhiệm xây dựng chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp và các hội đồng thẩm định chương trình dạy nghề.

Số kinh phí còn lại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự kiến sử dụng để chỉnh sửa, bổ sung từ 16-18 chương trình dạy nghề đã có, đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tổng cục dạy nghề chấp thuận./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, TCCB.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Phạm Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5797/BNN-TCCB hướng dẫn xây dựng và chỉnh sửa chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.095

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.74.227