Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 577/TLĐ về việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam trong công tác bầu cử do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Số hiệu: 577/TLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Nguyễn Văn Ngàng
Ngày ban hành: 08/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 577/TLĐ
V/v; thực hiện Điều lệ CĐVN trong công tác bầu cử

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi:

- LĐLĐ các tỉnh, thành phố;
- Công đoàn ngành Trung ương.
- Công đoàn Tổng công ty trực thuộc TLĐ.

 

Tiếp tục Công văn số 469/TLĐ, ngày 21/3/2008, về lưu ý một số vấn đề tổ chức Đại hội Công đoàn, nhằm kịp thời rút kinh nghiệm về công tác bầu cử tại Đại hội Công đoàn một số tỉnh đã tổ chức đại hội, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn yêu cầu các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Bố trí thời gian phù hợp cho việc thảo luận tại đại hội. Không tiến hành bầu cử trong phiên đại hội nội bộ.

2. Về nhân sự Ban chấp hành khoá mới và đại biểu dự Đại hội X Công đoàn Việt Nam, phải đảm bảo cơ cấu theo hướng dân của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn. Đại biểu dự Đại hội X Công đoàn Việt Nam phải là đoàn viên còn đang làm việc tại thời điểm khai mạc Đại hội X.

3. Kịp thời phản ánh những vướng mắc trong tổ chức Đại hội của cấp mình về Tổng Liên đoàn (qua Ban Tổ chức) để thống nhất chỉ đạo thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như kính gửi,
- UV ĐCT TLĐ (để chỉ đạo ĐH)
- Lưu Văn Thư, ToC TLĐ

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Ngàng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 577/TLĐ về việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam trong công tác bầu cử do Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.925
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69