Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 56/QLLĐNN-TTLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Quản lý lao động ngoài nước Người ký: Nguyễn Ngọc Quỳnh
Ngày ban hành: 12/01/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
CỤC QUẢN LÝ LAO ĐỘNG NGOÀI NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 56/QLLĐNN-TTLĐ
V/v: Thông báo việc Đài Loan điều chỉnh mức lương cơ bản, thuế, bảo hiểm …

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2012

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan

Cục Quản lý lao động ngoài nước nhận được văn bản của Ban Quản lý lao động Đài Loan báo cáo việc Ủy ban lao động Đài Loan công bố từ ngày 01/01/2012 sẽ thực hiện theo mức lương cơ bản được điều chỉnh mới. Theo đó, mức lương cơ bản tính theo tháng tăng lên 18.780 NT$ và mức lương cơ bản tính theo giờ tăng lên 103 NT$. Cùng với việc điều chỉnh về mức lương cơ bản này, các quy định liên quan về thuế thu nhập cá nhân, bảo hiểm lao động, bảo hiểm y tế cũng được các cơ quan chức năng của Đài Loan công bố mức điều chỉnh mới, cụ thể như sau:

1. Về việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với người lao động nước ngoài theo mức lương cơ bản mới:

a) Đối với những người lao động nước ngoài cư trú tại Đài Loan chưa đủ 183 ngày trong một niên độ thuế (từ 01/01 đến 31/12):

- Trường hợp có thu nhập từng tháng từ 1,5 lần tiền lương cơ bản, tức là từ 28.170 Đài tệ/tháng trở lên thì khấu trừ 18% tổng thu nhập. Công thức tính như sau:

Tiền thuế phải nộp/tháng = thu nhập hàng tháng x 18%

- Trường hợp có thu nhập tháng dưới 1,5 lần tiền lương cơ bản, tức là dưới 28.170 Đài tệ/tháng thì khấu trừ 6% tổng thu nhập. Công thức tính như sau:

Tiền thuế phải nộp/tháng = thu nhập tháng x 6%

b) Đối với những người lao động nước ngoài cư trú tại Đài Loan đủ 183 ngày trở lên trong một niên độ thuế, thì khấu trừ 5% thu nhập phải chịu thuế. Công thức tính như sau:

[Tiền thuế phải nộp/năm = (tổng thu nhập/năm - mức miễn thuế - mức khấu trừ tiêu chuẩn - mức khấu trừ lương) x 5%]

Năm 2012, mức miễn thuế là 82.000 Đài tệ/năm, mức khấu trừ tiêu chuẩn là 76.000 Đài tệ/năm, mức khấu trừ lương là: 104.000 Đài tệ/năm.

c) Để tránh trường hợp lao động cư trú tại Đài Loan không đủ 183 ngày, hàng tháng, chủ sử dụng lao động được phép tạm khấu trừ tiền thuế thu nhập với mức 6% tiền lương và sẽ căn cứ vào thời gian cư trú và thu nhập thực tế của lao động để làm thủ tục hoàn thuế khi đến kỳ hoàn thuế của năm hoặc khi lao động về nước.

Theo quy định của cơ quan thuế Đài Loan, thời gian làm thủ tục báo thuế của năm trước từ ngày 01/5 đến 30/5 hàng năm. Tiền hoàn thuế (nếu có) sẽ được trả trong khoảng tháng 9 đến tháng 12 và được trả bằng hối phiếu.

2. Về mức đóng bảo hiểm y tế theo lương mới:

Ngày 30/12/2011, cơ quan bảo hiểm y tế Đài Loan thông báo mức khấu trừ bảo hiểm y tế theo lương mới, trong đó mức khấu trừ đối với người lao động nước ngoài được tính như sau:

Mức bảo hiểm y tế phải nộp/tháng = [18.780 NTS (mức lương tham gia bảo hiểm) x 5,17% (tỉ lệ đóng bảo hiểm) x 30% (phần người lao động phải chi trả) - 35NT$ (mức được hỗ trợ)] = 256 Đài tệ/tháng.

Mức khấu trừ trên áp dụng chung cho cả người lao động làm việc trong gia đình.

3. Về mức đóng bảo hiểm lao động: Mức bảo hiểm lao động người lao động nước ngoài phải nộp được tính như sau:

Mức bảo hiểm lao động phải nộp/tháng = [18.780 NTS (mức lương tham gia bảo hiểm) x 7,5% (tỉ lệ đóng bảo hiểm) x 20% (phần người lao động phải chi trả)] = 282 Đài tệ/tháng.

4. Về vấn đề tiền ăn, ở sau khi lương cơ bản tăng lên: Từ khi công bố nâng lương cơ bản tới nay, Ủy ban lao động chưa có công bố nào về việc điều chỉnh mức tiền ăn ở. Các nước có đưa lao động sang làm việc tại Đài Loan hiện vẫn giữ nguyên mức quy định từ 0 đến 2.500 Đài tệ/tháng.

Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để các Công ty biết phối hợp với đối tác, thông báo và giải thích (nếu cần) cho người lao động về các nội dung trên; thống nhất với đối tác, chủ sử dụng và người lao động về phương thức tổ chức thực hiện (chỉnh sửa hợp đồng, bảng lương, bản cam kết, kê khai tại đăng ký hợp đồng …).

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc gì đề nghị liên hệ với Cục Quản lý lao động ngoài nước, Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan để được hướng dẫn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/c);
- Vụ TCCB thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ (để phối hợp xác nhận Bản Cam kết);
- Các Sở LĐTBXH tỉnh, TP (để phối hợp);
- Lãnh đạo Cục;
- Văn phòng KT-VH VN tại Đài Bắc;
- Ban QLLĐVN tại Đài Loan;
- Các đơn vị thuộc Cục;
- Lưu VT, TTLĐ.

CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Quỳnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 56/QLLĐNN-TTLĐ ngày 12/01/2012 thông báo việc Đài Loan điều chỉnh mức lương cơ bản, thuế, bảo hiểm do Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.458

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.162
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!