Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 553/CV-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở

Số hiệu: 553/CV-TLĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam Người ký: Nguyễn Văn Dũng
Ngày ban hành: 05/04/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 553/CV-TLĐ
V/v Tổ chức Đại hội CĐCS

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2005 

 

Kính gửi: An thường vụ LĐLĐ tỉnh, thành phố, CĐ ngành TW, công đoàn tổng công ty trực thuộc TLĐ.

 

Hiện nay có nhiều ý kiến phản ánh về Tổng Liên đoàn trong việc chỉ đạo của Công đoàn cấp đoàn trên đối với những CĐCS có đủ điều kiện thực hiện nhiệm kỳ Đại hội 5 năm 1 lần theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá IX. Vấn đề này Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có ý kiến chỉ đạo như sau:

1.Tất cả CĐCS nếu đã hết nhiệm kỳ 2 năm rưỡi theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá VIII đều phải tiến hành tổ chức Đại hội.

2. Đối với CĐCS có đủ điều kiện thực hiện Đại hội theo nhiệm kỳ 5 năm 1 lần theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá IX chỉ được thực hiện sau khi kết thúc nhiệm kỳ 2 năm rưỡi. Tuyệt đối không vận dụng cho thực hiện luôn nhiệm kỳ 5 năm (không lấy nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2 năm rưỡi để kéo dài thực hiện cho nhiệm kỳ 5 năm).

3. Không được coi Công đoàn bộ phận là CĐCS thành viên để vận dụng cho phép CĐCS thực hiện nhiệm kỳ Đại hội 5 năm 1 lần.

Đề nghị các LĐLĐ tỉnh, TP, Công đoàn TW, Công đoàn Tổng công ty trực thuộc TLĐ kiểm tra, hướng dẫn các Công đoàn cấp trên cơ sở chỉ đạo tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở theo đúng điều lệ và Thông tri hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt nam khoá IX.

 

TL. ĐOÀN CHỦ TỊCH TLĐLĐVN
TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC 
Nguyễn Văn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 553/CV-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.821
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235