Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5308/VPCP-QHQT về tham gia dự án R-PATA về Phát triển nguồn nhân lực Tiểu vùng Mê Kông mở rộng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5308/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 04/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 5308/VPCP-QHQT
V/v tham gia dự án R-PATA về Phát triển nguồn nhân lực Tiểu vùng Mê Kông mở rộng

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Ngoại giao, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 5439/BKH-KTĐN ngày 23 tháng 7 năm 2009 về việc tham gia Dự án hỗ trợ kỹ thuật tư vấn và chính sách vùng (R-PATA) “Khung chiến lược và kế hoạch hành động phát triển nguồn nhân lực trong khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng” do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Việt Nam tham gia thực hiện dự án hỗ trợ kỹ thuật tư vấn và chính sách vùng (R-PATA) “Khung chiến lược và kế hoạch hành động phát triển nguồn nhân lực trong khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng” nêu trên.

2. Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo (cơ quan đầu mối về Hợp tác phát triển nguồn nhân lực GMS của Việt Nam) là đầu mối, phối hợp chặt chẽ với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan, tham gia thực hiện dự án này cùng với các nước tiểu vùng Mê Kông.

3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với tư cách là cơ quan đầu mối về hợp tác tiểu vùng Mê Kông mở rộng hoàn tất các thủ tục cần thiết với ADB để triển khai thực hiện dự án R-PATA nêu trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ, các Vụ: TH, KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).  

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5308/VPCP-QHQT về tham gia dự án R-PATA về Phát triển nguồn nhân lực Tiểu vùng Mê Kông mở rộng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.103

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.205.144