Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 530/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc tạm ứng tiền lương đối với công ty nhà nước

Số hiệu: 530/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 28/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 ********

Số: 530/LĐTBXH-TL
V/v tạm ứng tiền lương đối với công ty nhà nước

Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2005

 

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 530/LĐTBXH-TL NGÀY 28 THÁNG 02 NĂM 2005 VỀ VIỆC TẠM ỨNG TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực
- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty hạng đặc biệt 

 

Căn cứ qui định của Chính phủ tại Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày14/12/2004 về quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước và Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 về chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty nhà nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Thủ trưởng các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty hạng đặc biệt:

1/ Năm 2005, chỉ đạo các công ty nhà nước thuộc quyền quản lí sớm thực hiện chuyển xếp lương cũ sang l­ơng mới; xây dựng và đăng kí đơn giá tiền lương của công ty; xây dựng quỹ tiền lương của các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc theo đúng quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 08/2005/TT-BLĐTBXH ngày 05/0 l/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

2/Trong khi chưa có quyết định chính thức về đơn giá tiền lương, căn cứ vào hiệu quả sản xuất, kinh doanh các công ty tạm ứng đơn giá tiền lương tối đa không quá 80% mức đơn giá tiền lương năm 2004 để trả cho người lao động. Đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc được tạm ứng tối đa không quá 80% mức tiền lương thực tế năm 2004.

3/ Tổng hợp, báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tình hình đăng ký đơn giá tiền lương, thẩm định quỹ tiền lương của các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám dốc, Giám đốc năm 2005 và tình hình thực hiện năm 2004 về lao động, tiền lương, thu nhập của các công ty thuộc quyền quản lý theo đúng qui định tại Thông tư số 07/2005/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 08/2005/TT-BLĐTBXH nêu trên.

Đề nghị Thủ trưởng các Bộ quản lý ngành, Iĩnh vực, chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty hạng đặc biệt chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện đúng qui định của Nhà nước./.

 

 

Lê Duy Đồng

(Đã Ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 530/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc tạm ứng tiền lương đối với công ty nhà nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.272
DMCA.com Protection Status