Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5273/VPCP-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Trần Quốc Toản
Ngày ban hành: 16/09/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5273/VPCP-VX
V/v Về chế độ tiền lương của Quỹ Hỗ trợ phát triển

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2005 

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động – Thưong binh và Xã hội
- Bộ Tài chính
- Quỹ Hỗ trợ phát triển

 

Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại công văn số 2507/LĐTBXH-TL ngày 5 tháng 8 năm 2005 về chế độ tiền lương của Quỹ Hỗ trợ phát triển, Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Trước mắt, cho phép Quỹ Hỗ trợ phát triển tiếp tục áp dụng chế độ tiền lương và phụ cấp quy định tại Quyết định số 17/2000/QĐ-TTg ngày 3 tháng 02 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tiền lương và phụ cấp đối với cán bộ, viên chức Quỹ Hỗ trợ phát triển theo các quy định mới về chế độ tiền lương đối với các công ty nhà nước.

2. Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất và trình Thủ tướng Chính phủ chế độ tiền lương phù hợp với đặc thù công việc và mô hình hoạt động của Quỹ Hỗ trợ phát triển theo hướng chuyển đổi mà Thủ tướng Chính phủ đang chỉ đạo.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Thủ tướng CP
- Phó TTg Nguyễn Tấn Dũng
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy
PCN Trần Quốc Toản
Các vụ: KTTH, TH
- Lưu: VT, VX (3), AT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
 Trần Quốc Toản

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5273/VPCP-VX ngày 16/09/2005 của Văn phòng Chính phủ về chế độ tiền lương của Quỹ Hỗ trợ phát triển

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.535

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!