Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 506/LĐTBXH-TL về việc phụ cấp chức vụ đối với một số chức danh lãnh đạo của các Chi nhánh Ngân hàng thương mại do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 506/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Lê Duy Đồng
Ngày ban hành: 24/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 506/LĐTBXH-TL
V/v: Phụ cấp chức vụ đối với một số chức danh lãnh đạo của các Chi nhánh Ngân hàng thương mại

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Trả lời công văn số 22/NHNN-TCCB ngày 10/01/2005 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thỏa thuận áp dụng phụ cấp chức vụ đối với một số chức danh lãnh đạo của các Chi nhánh, phòng, Văn phòng đại diện, Chi nhánh trực thuộc Công ty và đơn vị sự nghiệp thuộc các Ngân hàng thương mại quốc doanh như sau:

1. Đối với Chi nhánh cấp 2 và Chi nhánh trực thuộc Công ty, áp dụng mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo như sau:

- Giám đốc                    : 0,5 lương tối thiểu

- Phó Giám đốc             : 0,4 lương tối thiểu

- Trưởng phòng              : 0,3 lương tối thiểu

- Phó trưởng phòng        : 0,2 lương tối thiểu

2. Đối với Chi nhánh cấp 3, áp dụng mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo như sau:

- Giám đốc                    : 0,4 lương tối thiểu

- Phó Giám đốc             : 0,3 lương tối thiểu

- Trưởng phòng              : 0,2 lương tối thiểu

- Phó trưởng phòng        : 0,1 lương tối thiểu

3. Đối với Văn phòng đại diện và đơn vị sự nghiệp, áp dụng mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo như sau:

- Giám đốc                    : 0,7 lương tối thiểu

- Phó Giám đốc             : 0,6 lương tối thiểu

- Trưởng phòng              : 0,4 lương tối thiểu

- Phó trưởng phòng        : 0,3 lương tối thiểu

Riêng đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, chức danh Trưởng phòng và Phó trưởng phòng áp dụng mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo như sau:

- Trưởng phòng              : 0,5 lương tối thiểu

- Phó trưởng phòng        : 0,4 lương tối thiểu

4. Đối với các Phòng Giao dịch thuộc Sở giao dịch và Chi nhánh các cấp của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, áp dụng mức phụ cấp lãnh đạo như sau:

- Trưởng phòng              : 0,3 lương tối thiểu

- Phó trưởng phòng        : 0,2 lương tối thiểu

5. Đối với các Quỹ tiết kiệm thuộc Sở giao dịch và Chi nhánh các cấp, áp dụng mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo như sau:

- Trưởng quỹ                 : 0,2 lương tối thiểu

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn các Ngân hàng thương mại quốc doanh thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP; Vụ TL.

KT. BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 506/LĐTBXH-TL về việc phụ cấp chức vụ đối với một số chức danh lãnh đạo của các Chi nhánh Ngân hàng thương mại do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.143
DMCA.com Protection Status

IP: 3.88.161.108