Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5009/BNN-TC về đơn giá lương chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật quản lý dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 5009/BNN-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Phạm Văn Hưng
Ngày ban hành: 05/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5009/BNN-TC
V/v đơn giá lương chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật quản lý dự án

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi:  Ban Quản lý trung ương các dự án thủy lợi (CPO)

Phúc đáp Công văn số 1302/CPO-WB3 ngày 20/9/2011 của CPO về việc đơn giá lương chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật quản lý dự án, Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:

- Thống nhất về đơn giá lương chuyên gia nước ngoài sẽ được tính bằng cách căn cứ đơn giá trong hợp đồng tư vấn TA (đã ký với công ty MWH) giảm trừ đi các khoản phí quản lý của công ty.

- Đối với đơn giá lương cho chuyên gia Việt Nam, đề nghị CPO căn cứ trình độ, kinh nghiệm cũng như yêu cầu công việc của chuyên gia để tính đơn giá lương theo đúng hướng dẫn về các mức chi cho chuyên gia tư vấn trong nước tại Khoản 2, Điều 8, Thông tư 219/2009/TT-BTC ngày 19/11/2009 của Bộ Tài chính quy định một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Đề nghị đơn vị thực hiện đúng quy định.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG TÀI CHÍNH
Phạm Văn Hưng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5009/BNN-TC về đơn giá lương chuyên gia hỗ trợ kỹ thuật quản lý dự án do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.572

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.92.92.168