Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4984/LĐTBXH-TL về việc đơn giá tiền lương năm 2008 đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 4984/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 31/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 4984/LĐTBXH-TL
V/v đơn giá tiền lương năm 2008 đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam  

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi: Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Trả lời công văn số 720/EVN-HĐQT ngày 18/12/2008 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 16096/BTC-TCDN ngày 31/12/2007, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thỏa thuận như sau:

1. Đơn giá tiền lương sản xuất kinh doanh điện của Công ty mẹ - Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2008 là 7.510 đồng/1000 kwh điện bán, tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch như sau:

- Sản lượng điện bán: 72.153 triệu kwh;

- Lợi nhuận: 1.034 triệu đồng;

- Nộp ngân sách nhà nước: theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thực hiện điều chỉnh đơn giá tiền lương khi sản lượng điện bán thực hiện cao hơn kế hoạch như sau:

- Sản lượng điện bán thực tế thực hiện đạt dưới 120% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc;

- Sản lượng điện bán thực tế thực hiện đạt từ 120% đến dưới 130% so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương tính bằng 50% đơn giá gốc;

- Sản lượng điện bán thực tế thực hiện đạt từ 130% trở lên so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương tính bằng 30% đơn giá gốc.

3. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2008 đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là 2.688 triệu đồng, được tạm ứng hàng tháng nhưng tối đa bằng 80% quỹ lương trên, phần tiền lương còn lại được thanh toán vào cuối năm theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

4. Tiền thưởng vận hành an toàn điện năm 2008, Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm căn cứ quy định tại Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 35/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 16/12/2005 để xác định đối tượng và mức hưởng theo đúng quy định và báo cáo về Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Tài chính.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Điện lực Việt Nam ra quyết định theo thẩm quyền về đơn giá tiền lương và quỹ lương kế hoạch năm 2008 của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc theo thẩm định nêu trên, bảo đảm tiền lương, thu nhập hợp lý, gắn với năng suất lao động, hiệu quả thực sự của Tập đoàn và báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng phụ trách;
- Bộ Tài chính;
- Lưu VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4984/LĐTBXH-TL về việc đơn giá tiền lương năm 2008 đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.166

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.226.122.74