Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4960/LĐTBXH-LĐTL đôn đốc thực hiện chính sách đối với người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 4960/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 28/12/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4960/LĐTBXH-LĐTL
V/v đôn đốc thực hiện chính sách đối với người lao động

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2012

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để bảo đảm quyền lợi, ổn định đời sống của người lao động trong điều kiện sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đang gặp khó khăn, góp phần ổn định quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, nhất là trong dịp Tết nguyên đán, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện một số công việc như sau:

1. Rà soát, nắm tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp; yêu cầu chủ doanh nghiệp trên địa bàn có các giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, tiết kiệm chi phí để đảm bảo nguồn kinh phí chi trả tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng và các chế độ phúc lợi đối với người lao động theo quy định của pháp luật, thỏa ước lao động tập thể, quy chế của doanh nghiệp.

2. Nắm tình hình các doanh nghiệp nợ tiền lương, nợ tiền tham gia bảo hiểm xã hội đối với người lao động; yêu cầu chủ doanh nghiệp có các biện pháp khắc phục để thực hiện trả đủ tiền lương, tiền tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật lao động.

3. Tạm ứng ngân sách địa phương để trả lương cho người lao động tại các doanh nghiệp có chủ doanh nghiệp bỏ trốn và bị nợ lương nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 1490/TTg-KGVX ngày 24 tháng 9 năm 2012.

4. Đôn đốc giải quyết các trường hợp doanh nghiệp bị giải thể, phá sản; ưu tiên việc giải quyết các chế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật.

5. Yêu cầu chủ doanh nghiệp phối hợp với tổ chức công đoàn cơ sở có phương án hỗ trợ người lao động trong dịp Tết nguyên đán.

6. Báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 20 tháng 02 năm 2013.

Đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4960/LĐTBXH-LĐTL đôn đốc thực hiện chính sách đối với người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.773

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172