Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4955/BTC-VI Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Ngô Quốc Dũng
Ngày ban hành: 11/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4955/BTC-VI
V/v: Trả lời CV ngày 15/01/2007

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2007

Kính gửi: Trường chính trị tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn không số ngày 15/01/2007 của Trường Chính trị tỉnh Đồng Nai; Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1/ Là Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh, là chuyên viên cao cấp ở trường Chính trị tỉnh tham gia giảng dạy tại trường Chính trị tỉnh nơi công tác không được hưởng chế độ thù lao giảng dạy: 150.000 đồng – 200.000 đồng/ buổi. Nội dung này đã được nêu rõ tại Điểm 1 Mục III Thông tư số 79/2005/TT-BTC ngày 15/9/2005 của Bộ Tài chính "Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước".

2/ Chế độ phụ cấp ưu đãi nghề đối với nhà giáo theo quy định tại Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ áp dụng đối với nhà giáo (nhà giáo theo quy định của Luật Giáo dọc là giáo viên, giảng viên) trực tiếp tham gia giảng dạy. Như vậy, để hưởng phụ cấp ưu đãi nghề cần phải có đủ 2 điều kiện:

+ Được xếp các ngạch lương nhà giáo: giáo viên, giảng viên

+ Trực tiếp tham gia giảng dạy

Là Hiệu trưởng, hiệu phó, trưởng phòng đào tạo, phòng khoa học nếu hội đủ 2 điều kiện trên thì được hưởng phụ cấp 25%.

3/ Căn cứ vào Quyết định của tỉnh xếp Trường thuộc khối các trường Trung học chuyên nghiệp, dạy nghề hay tương đương các trường đại học, cao đẳng để áp dụng mức tính theo Thông tư số 01/2006/TTLT-BGD&ĐT-BNV-BTC ngày 23/01/2006 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo – Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính. Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Vụ HCSN;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ I.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ I
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Ngô Quốc Dũng

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4955/BTC-VI ngày 11/04/2007 của Bộ Tài chính về việc trả lời CV ngày 15/01/2007

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.952

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.104.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!