Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4839/LĐTBXH-LĐTL về đơn giá tiền lương năm 2009 đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 4839/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 22/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4839/LĐTBXH-LĐTL
V/v đơn giá tiền lương năm 2009 đối với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2009

 

Kính gửi: Ngân hàng nhà nước Việt Nam

Ngày 12/11/2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có công văn số 8889/NHNN-TCCB đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét, thẩm định đơn giá tiền lương và quỹ tiền lương của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc năm 2009 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam. Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 17815/BTC-TCNH ngày 21/12/2009 và giải trình bổ sung của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại văn bản số 10047/NHNN-TCCB ngày 22/12/2009, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Ngân hàng Công thương Việt Nam chính thức chuyển đổi thành Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam từ ngày 01/7/2009, vì vậy để tạo điều kiện cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam ổn định tổ chức, hoạt động sau khi cổ phần hóa, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thống nhất xem xét, quyết định tiền lương năm 2009 đối với Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam như sau:

1. Về tiền lương 6 tháng đầu năm 2009:

a) Đơn giá tiền lương là 515 đồng/1.000 đồng tổng thu trừ tổng chi (chưa có lương) ứng với các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2009 như sau:

- Tổng thu trừ tổng chi (chưa có lương): 2.673 tỷ đồng

- Lợi nhuận: 1.296 tỷ đồng (bằng 1/2 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông là: 2.593 tỷ đồng).

b) Quỹ tiền lương kế hoạch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc là: 1.073 triệu đồng.

2. Về tiền lương 6 tháng cuối năm 2009: đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam căn cứ tình hình sản xuất, kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam xem xét, quyết định và chỉ đạo người đại diện phần vốn góp của Nhà nước tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam thực hiện, bảo đảm hợp lý tiền lương, thu nhập của người lao động và viên chức quản lý, gắn với việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2009 và năng suất, chất lượng, hiệu quả thực sự của Ngân hàng.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Lưu VP, Vụ LĐTL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4839/LĐTBXH-LĐTL về đơn giá tiền lương năm 2009 đối với Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.984

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.2.190