Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4746/LĐTBXH-TL về việc triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ về tiền lương tối thiểu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 4746/LĐTBXH-TL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Phạm Minh Huân
Ngày ban hành: 13/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 4746/LĐTBXH-TL
V/v triển khai thực hiện các NĐ của CP về tiền lương tối thiểu

Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi:

Đồng chí Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Ngày 16 tháng 11 năm 2007, Chính phủ đã ban hành các Nghị định số 166/2007/NĐ-CP , 167/2007/NĐ-CP168/2007/NĐ-CP quy định về tiền lương tối thiểu chung và tiền lương tối thiểu vùng đối với các loại hình doanh nghiệp. Căn cứ quy định tại các Nghị định trên, ngày 05 tháng 12 năm 2007 Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành các Thông tư số 29/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn mức lương tối thiểu chung, mức lương tối thiểu vùng đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ; Thông tư số 30/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn mức lương tối thiểu chung và mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động và công văn số 4608/LĐTBXH-TL về việc triển khai thực hiện Nghị định số 168/2007/NĐ-CP ; đồng thời Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cũng ban hành Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 quy định tiền lương đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Trên cơ sở quy định của các Nghị định và Thông tư hướng dẫn nêu trên, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị quý Sở thực hiện một số công việc như sau:

1. Lập kế hoạch triển khai thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố cho ý kiến.

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan tuyên truyền để người lao động và người sử dụng lao động biết các quy định trên của nhà nước;

3. Chủ trì, phối hợp với các Sở ban ngành liên quan tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn cho doanh nghiệp và đại diện người lao động về nội dung của các văn bản trên để doanh nghiệp lập phương án điều chỉnh tiền lương và công bố cho người lao động biết trước ngày 01 tháng 01 năm 2008; hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng thang lương, bảng lương theo quy định tại Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH nêu trên.

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật lao động, trong tập trung vào các doanh nghiệp mà người lao động có thu nhập thấp, chưa có tổ chức công đoàn, lợi ích của người lao động chưa được bảo đảm để có biện pháp giúp đỡ doanh nghiệp khắc phục; yêu cầu doanh nghiệp thực hiện việc trả lương, trả thưởng đầy đủ cho người lao động trong dịp Tết dương lịch và Tết âm lịch năm 2008; không để xảy ra tranh chấp lao động và đình công, nhất là vào thời điểm trước và sau Tết âm lịch.

5. Tổng hợp, báo cáo kịp thời về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Đề nghị đồng chí quan tâm chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Vụ TLTC..

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG - TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4746/LĐTBXH-TL về việc triển khai thực hiện các Nghị định của Chính phủ về tiền lương tối thiểu do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.484
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70