Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4506/BHXH-BT thực hiện thu bảo hiểm thất nghiệp, y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số hiệu: 4506/BHXH-BT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam Người ký: Lê Bạch Hồng
Ngày ban hành: 19/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4506/BHXH-BT
V/v: thực hiện thu BHTN, BHYT

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) về bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) và các Nghị định của Chính phủ, các Thông tư hướng dẫn; thời gian qua được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của Tỉnh uỷ, Thành uỷ thành phố trực thuộc Trung ương (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gọi chung là tỉnh), Uỷ ban nhân dân các cấp, Bảo hiểm xã hội các địa phương đã tổ chức thực hiện thu BHTN và BHYT; cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; giải quyết quyền lợi của người tham gia BHXH, BHTN và BHYT theo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội các địa phương, hiện nay còn nhiều cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc khối Đảng, đoàn thể chưa tham gia BHTN, hoặc tham gia BHTN nhưng chưa đủ số đối tượng theo quy định, còn chậm đóng tiền vào quỹ BHTN; cơ quan Tài chính chưa bố trí nguồn kinh phí đóng và hỗ trợ mức đóng BHTN cho đối tượng, dẫn đến số tiền thu vào quỹ BHTN còn thấp, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHTN; chưa phê duyệt kịp thời danh sách đối tượng tham gia BHYT đối với người nghèo, hộ gia đình cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, học sinh, sinh viên và các đối tượng xã hội khác, vì vậy việc cấp thẻ BHYT và thu BHYT còn chậm, ảnh hưởng đến quyền lợi của nhân dân.

Để tiếp tục thực hiện chính sách BHTN, BHYT theo quy định của pháp luật, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành trên địa bàn phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai các công việc sau:

1. Đối với bảo hiểm thất nghiệp:

- Sở Nội vụ phối hợp với các Sở, ngành để rà soát, lập danh sách cán bộ là công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập theo khoản 4 Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Đồng thời lập danh sách viên chức, bao gồm viên chức làm việc theo hình thức hợp đồng làm việc và viên chức được tuyển dụng theo hình thức quyết định tuyển dụng trước và sau ngày ban hành Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ; danh sách lao động theo hình thức hợp đồng lao động theo quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ thuộc đối tượng tham gia BHTN gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh. Đối với đơn vị sự nghiệp thuộc khối Đảng, đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường vụ Tỉnh uỷ để chỉ đạo các đơn vị lập danh sách đóng BHTN cho người lao động theo đúng quy định của Chính phủ.

- Sở Tài chính bố trí, cấp kinh phí cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp 1% quỹ tiền lương, tiền công đóng BHTN thuộc trách nhiệm của đơn vị sử dụng lao động và % ngân sách nhà nước hỗ trợ quỹ BHTN trong quý III hằng năm cho các năm sau theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư số 96/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính.

2. Đối với bảo hiểm y tế.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo theo thẩm quyền được phân cấp phê duyệt danh sách, đề xuất Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định mức hỗ trợ và nguồn kinh phí đóng hoặc hỗ trợ mức đóng BHYT cho đối tượng người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, hộ gia đình cận nghèo và học sinh sinh viên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do địa phương quản lý (bao gồm các trường công lập, ngoài công lập, các trường do Bộ, ngành thành lập giao cho địa phương quản lý). -

Sở Tài chính dự toán kinh phí, chuyển tiền sau khi cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh gửi danh sách đối tượng đã cấp thẻ BHYT theo quy định tại Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo để tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách BHTN, BHYT nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;Bộ LĐTBXH;
- Bộ Nội vụ; (Đã ký)
- Các Phó Tổng giám đốc;
- BHXH các tỉnh;
- Lưu VT, BT (5b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4506/BHXH-BT thực hiện thu bảo hiểm thất nghiệp, y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.366

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242