Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4387/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Người ký: Hoàng Minh Hào
Ngày ban hành: 10/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4387/LĐTBXH-LĐTL
V/v hướng dẫn thực hiện chế độ cho người lao động

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Formach
(Văn Điển, huyện Thanh Trì, Hà Nội)

Trả lời công văn số 399/TCHC ngày 22/11/2010 của công ty Cổ phần Formach về việc hướng dẫn thực hiện chế độ cho người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Công ty cổ phần Formach được chuyển đổi từ công ty Cơ khí lâm nghiệp (là công ty nhà nước) theo Quyết định số 595/QĐ/BNN-TCCB ngày 23/02/2001 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn mà vẫn tiếp tục áp dụng thang lương, bảng lương theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước và đăng ký với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội địa phương thì thực hiện các chế độ đối với người lao động như sau:

1. Việc nâng ngạch đối với viên chức chuyên môn nghiệp vụ phải thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/1998/TT-BLĐTBXH ngày 04/04/1998 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn và thi nâng ngạch viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước. Theo đó công ty phải xây dựng tiêu chuẩn viên chức chuyên môn nghiệp vụ và tổ chức thi nâng ngạch đối với viên chức chuyên môn nghiệp vụ có đủ điều kiện theo quy định của Nhà nước.

Việc nâng ngạch và xếp lương đối với viên chức chuyên môn, nghiệp vụ đạt kết quả thi nâng ngạch do Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc (Giám đốc) công ty quyết định theo phân cấp quản lý.

2. Việc xếp lương đối với viên chức được bổ nhiệm vào các chức danh viên chức quản lý công ty (gồm: Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng) do Hội đồng quản trị công ty quyết định theo hạng công ty được xếp.

Khi xếp hạng công ty phải thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2005/TTLT- BLĐTBXH-BTC ngày 31/8/2005 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách hội đồng quản trị. Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, kế toán trưởng công ty nhà nước để xếp hạng. Việc xếp hạng công ty do Hội đồng quản trị quyết định và đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao động tại địa phương theo quy định của Nhà nước trên cơ sở lựa chọn tiêu chuẩn phù hợp với ngành nghề được phép sản xuất kinh doanh.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để công ty cổ phần Formach biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

 

 

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Minh Hào

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4387/LĐTBXH-LĐTL ngày 10/12/2010 hướng dẫn chế độ cho người lao động do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.688
s250

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.211