Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4337/LĐTBXH-LĐTL về trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Số hiệu: 4337/LĐTBXH-LĐTL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Người ký: Tống Thị Minh
Ngày ban hành: 22/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4337/LĐTBXH-LĐTL
V/v trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi: Tổng Công ty cổ phần VINACONEX

Trả lời công văn số 003292/2012/VC-PTNL ngày 9/11/2012 của Tổng Công ty về việc giải quyết chế độ chấm dứt hợp đồng lao động cho người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Bộ luật Lao động có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/1995, theo đó kể từ ngày Bộ luật Lao động có hiệu lực thi hành, người lao động thôi việc ở cơ quan, doanh nghiệp nào thì thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động ở cơ quan, doanh nghiệp đó, khi chuyển sang làm việc ở doanh nghiệp khác thì thực hiện giao kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động mới.

2. Theo quy định tại khoản 1 Điều 42 Bộ luật Lao động thì khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên, người sử dụng lao động có trách nhiệm tính trả trợ cấp thôi việc cho lao động, cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng lương, cộng với phụ cấp lương, nếu có. Cách tính trả trợ cấp thôi việc theo quy định tại Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003, Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ, Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 và Thông tư số 17/2009/TT-BLĐTBXH ngày 26/5/2009 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo trình bày của Tổng công ty tại văn bản số 003292/2012/CV-PTNL nêu trên thì 25 lao động là nhân viên bán hàng của Công ty Thương mại Hà Nội (nay là Công ty cổ phần Phát triển thương mại Hà Nội) được tuyển dụng vào làm việc tại Siêu thị VINACONEX (đơn vị phụ thuộc của Tổng công ty Cổ phần VINACONEX) từ tháng 2/2002 (sau ngày Bộ luật Lao động có hiệu lực thi hành); theo đó, 25 lao động trên chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty Thương mại Hà Nội và Công ty Thương mại Hà Nội có trách nhiệm tính trả trợ cấp thôi việc cho thời gian người lao động làm việc thực tế tại Công ty thương mại Hà Nội theo quy định.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trả lời để Tổng Công ty biết và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BCH Công đoàn Tổng công ty cổ phần VINACONEX;
- Công ty cổ phần Siêu thị và Xuất nhập khẩu thương mại Việt Nam;
- Công ty cổ phần Phát triển Thương mại Hà Nội;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4337/LĐTBXH-LĐTL về trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.299
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132