Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 427/TTg-VX về việc xếp lương và phụ cấp theo Tổng Công ty hạng đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 427/TTg-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 24/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------

Số: 427/TTg-VX
V/v xếp lương và phụ cấp theo Tổng Công ty hạng đặc biệt

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;
- Bộ Tài chính;
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội tại công văn số 564/LĐTBXH-TĐTL ngày 25 tháng 02 năm 2008 về việc xếp lương và phụ cấp lương theo Tổng Công ty nhà nước hạng đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép xếp lương theo Tổng công ty nhà nước hạng đặc biệt đối với viên chức quản lý công ty Cao su Đồng Nai và với người đại diện phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại Công ty cổ phần cao su Phước Hòa (nếu hưởng lương của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam).

2. Giao Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và các công ty thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Nguyễn Sinh Hùng,
- Công ty Cao su Đồng Nai và Phước Hòa;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Quốc Huy, Phạm Viết Muôn, Website CP; các Vụ: CN, KTTH, ĐMDN, TH;
- Lưu: VT, VX (3), AT.20

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 427/TTg-VX về việc xếp lương và phụ cấp theo Tổng Công ty hạng đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.088
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.64.30