Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4236/BGTVT-TCCB về việc cho phép được ký hợp đồng lao động đối với lĩnh vực hoa tiêu hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 4236/BGTVT-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Trần Doãn Thọ
Ngày ban hành: 03/06/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 4236/BGTVT-TCCB
V/v: cho phép được ký hợp đồng lao động đối với lĩnh vực hoa tiêu hàng hải

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

Hiện nay, lĩnh vực Hàng hải phát triển ngày một tăng nên việc thiếu hụt lao động trong lĩnh vực này ngày càng lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực Hoa tiêu hàng hải, trong khi khả năng đào tạo trong lĩnh vực này còn rất nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu của ngành Hàng hải.

Từ đầu năm 2008 và trong những năm tới số lượng tàu ra vào các cảng biển của Việt Nam đang tăng cao, đặc biệt là ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Việc cung cấp hoa tiêu dẫn tàu ra vào cảng đang gặp rất nhiều khó khăn do thiếu nguồn nhân lực.

Để khắc phục tình trạng trên và đảm bảo dẫn tàu ra vào các cảng biển được liên tục, an toàn, không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và uy tín quốc gia. Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ:

1. Đồng ý để các Công ty Hoa tiêu hàng hải trực thuộc Cục Hàng hải Việt Nam được phép sử dụng Hoa tiêu hàng hải có độ tuổi từ 60 đến 65 tuổi đã nghỉ hưu với hình thức ký kết hợp đồng lao động theo một công việc nhất định (theo Chương IV và Điều 124 của Bộ luật Lao động) để đáp ứng tình hình thiếu nhân lực hiện nay tại các Công ty Hoa tiêu hàng hải.

2. Việc sử dụng lao động phải tuân thủ các quy định của Bộ luật lao động. Các Hoa tiêu hàng hải (người lao động) phải đảm bảo sức khỏe để đảm nhận công việc, định kỳ 6 tháng một lần khám sức khỏe và phải có Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp.

Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- Công đoàn ngành GTVT (để phối hợp);
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Lưu: VT, TCCB (5b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Doãn Thọ

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4236/BGTVT-TCCB về việc cho phép được ký hợp đồng lao động đối với lĩnh vực hoa tiêu hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.975
DMCA.com Protection Status

IP: 54.159.51.118